یکشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۸

کاشي‌پزها، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

افزايش ظرفيت سوخت‌گيري جايگاه CNG بلوار جمهوري اسلامي شهر قزوين

تعداد دستگاه‌هاي سوخت‎گيري جايگاه CNG بولوار جمهوري اسلامي شهر قزوين به 2 دستگاه كمپرسور افزايش يافته و دستگاه جديد نصب شده تا هفته آينده به بهره برداري مي‌رسد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تعداد دستگاه‌هاي سوختگيري جايگاه CNG بولوار جمهوري اسلامي به 2 دستگاه كمپرسور افزايش يافته و دستگاه جديد نصب شده تا هفته آينده به بهره برداري مي‌رسد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مصطفي کاشي پزها افزود: استفاده از گاز طبيعي براي سوخت گيري خودروها در سال هاي اخير موجب ايجاد جايگاه هاي CNG در اکثر شهرهاي کشور شده است.
وي افزود: شهر قزوين نيز از اين قاعده کلي مستثني نبوده و با راه اندازي اين جايگاه ها در شهر قزوين زمينه استفاده از گاز طبيعي براي سوخت گيري خودروها به ويژه تاکسي هاي سازمان تاکسيراني فراهم شده است تا با استفاده از اين سوخت طبيعي ميزان آلودگي ورودي به محيط زيست کاهش يابد.
اين مسئول اضافه کرد: باتوجه به مطالعات انجام شده مقرر شد تغييرات مورد نياز براي افزايش بهره وري در جايگاه هاي CNG فعال شهر قزوين ايجاد شود که براساس آن 3 دستگاه ديسپنسر به تعداد دستگاه هاي موجود در جايگاه CNGواقع در بولوار جمهوري افزوده شده است.
مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين عنوان کرد: به اين ترتيب تعداد دستگاه هاي سوخت گيري موجود در جايگاه جمهوري به 6 ديسپنسر افزايش مي يابد.
کاشي پزها تصريح کرد: با افزايش تعداد جايگاه هاي سوخت گيري، ميزان ظرفيت هر يک از دستگاه هاي سوخت گيري براي سوخت رساني به خودروها روزانه به ميزان هزار و 400 دستگاه افزايش مي يابد و امكان سوخت گيري براي 12 خودرو بطور همزمان فراهم مي آيد که اين امر موجب سرعت بخشيدن به عمل سوخت گيري توسط خودروها و کاهش مدت زمان انتظار براي سوخت گيري مي شود.
وي گفت: همچنين دستگاه سوخت گيري که در جايگاه CNG شهيدباهنر بلااستفاده مانده بود به جايگاه CNG نواب منتقل شده و پس از آماده سازي زيرساخت هاي مورد نياز به بهره برداري مي رسد.
اين مسئول با اشاره به ميزان اعتبار مورد نياز براي تکميل اين پروژه ها خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نياز براي ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز به منظور راه اندازي دستگاه هاي جديد در جايگاه هاي فوق2ميليارد ريال است که شامل پروژه كمپك برق رساني، لوله کشي گاز و ايجاد ديگر زيرساخت هاي مورد نياز مي باشد.
پايان پيام

تصاویر مرتبط