پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

عرشیان:

راستی آزمایی و کنترل صحت اندازه گیری تجهیزات جایگاه هایCNG سازمان تاکسیرانی انجام شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از انجام کالیبراسیون (راستی آزمایی و کنترل صحت اندازه گیری) تجهیزات 8 جایگاه CNG سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: به منظور مطابقت گاز سوختگیری شده با هزینه دریافت شده آن، کالیبراسیون (راستی آزمایی و تعیین صحت و دقت اندازه گیری) تجهیزات جایگاه های CNG سازمان تاکسیرانی زیر نظر شرکت های معتمد اداره استاندارد به انجام رسید.  

وی اظهار داشت: انجام کالیبراسیون باعث افزایش اطمینان شهروندان به صحت میزان گاز سوختگیری شده و نرخ پرداخت شده آن می شود و در حال حاضر در تمامی جایگاه سی ان جی سازمان تاکسیرانی مراحل کالیبراسیون به انجام رسیده است.


عرشیان یادآور شد: طبق قوانین و مقررات، کالیبراسیون جایگاه های سازمان تاکسیرانی باید به طور سالیانه انجام شود و در سال جاری این اقدام ابتدا توسط بهره برداران این جایگاه ها و پس از آن توسط شرکت های معتمد اداره استاندارد به انجام رسید که بر همین اساس، عملیات راستی آزمایی در جایگاه های گاز سازمان تاکسیرانی در سال جاری دو بار انجام شده است.  

وی در خاتمه افزود: سازمان تاکسیرانی دارای 8 جایگاه سی ان جی در سطح شهر است که روزانه در حدود 15 هزار تاکسی و خودرو در این جایگاه ها سوختگیری می کنند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط