پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

عرشیان:

مراحل دریافت گواهی استاندارد و رفع نواقص جایگاه سی ان جی جمهوری و باهنر در حال انجام است

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از انجام مراحل دریافت گواهی استاندارد و رفع نواقص جایگاه سی ان جی جمهوری و باهنر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: هر ساله جایگاه های سی ان جی سازمان تاکسیرانی به منظور همخوانی با قوانین جدید استاندارد توسط بازرسان ادره کل استاندارد مورد بازدید قرار می گیرد و سازمان تاکسیرانی موظف است نسبت به رفع ایرادات سیستم ایمنی جایگاه ها و همخوانی آن ها با قوانین و مقررات استاندارد اقدام نماید.

وی ادامه داد: پس از بازدید بازرسان سازمان ملی استاندارد از جایگاه جمهوری و باهنر و دریافت گزارش آن ها، نسبت به رفع ایرادات نازل ها، ارتقای سیستم دیسپنسرها، شلنگ ها، سیستم ایمنی، رفع نقص سیستم هشدار خطر، تعمیر قطعات، برطرف کردن نشتی های بسیار جزئی و دیگر تعمیرات اساسی در جایگاه سی ان جی جمهوری اقدام شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: جایگاه جمهوری طی هفتۀ آینده برای ایمن سازی و رفع نواقص به تناوب تعطیل خواهد بود و در هنگام تعطیلی این جایگاه رانندگان محترم می توانند از جایگاه های دیگر سازمان تاکسیرانی استفاده کنند.

وی با اشاره به این که 40 درصد از خودروهای دوگانه سوز استان در شهر قزوین سوختگیری می کنند اذعان داشت: سازمان تاکسیرانی دارای 8 جایگاه گاز سی ان جی است و روزانه 15 هزار خودرو در این جایگاه ها سوختگیری می کنند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط