یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

عرشیان:

کاهش 66 درصدی استقبال رانندگان متقاضی سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از کاهش 66 درصدی استقبال رانندگان سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با وجود 3 مرحله فراخوان سامانه سپند (سامانۀ پایش ناوگان سرویس دانش آموزی) در تیر و مرداد سال جاریبرای ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدارس، بررسی ها حاکی از کاهش 66 درصدی استقبال رانندگان متقاضی سرویس مدارس دانش آموزی برای سال تحصیلی جدید است.

وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد 1582 راننده سرویس مدارس (اعم از تاکسی و شخصی) در جابه جایی دانش آموزان در شهر قزوین فعالیت داشتند که با وجود تصویب 40 درصد افزایش شهریه در سال جدید، این تعداد به 555 نفر کاهش یافته و نسبت به سال گذشته، تا کنون یک سوم رانندگان جهت فعالیت در سرویس مدارس اعلام آمادگی کرده اند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: بررسی سامانه سپند حاکی از این است بیماری کرونا و نگرانی ها در این خصوص، در کاهش استقبال رانندگان سرویس مدارس در فعالیت در سرویس مدارس دانش آموزی تأثیر فراوانی داشته است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط