پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۵

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تأکيد کرد؛

ضرورت فرهنگ‌سازي براي رفع مشکلات فعاليت مسافربرهاي شخصي

فرهنگ سازي در زمينه استفاده از تاکسي، آرامش خاطر و امنيت را براي شهروندان به دنبال دارد و از اين طريق مشکلات ناشي از حضور مسافربرهاي شخصي در شهر نيز رفع مي‌شود.

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: فرهنگ سازي در خصوص استفاده از خودروهاي عمومي براي سفرهاي درون شهري از مهم ترين اقدامات در راستاي کاهش تعداد مسافربرها با خودروهاي شخصي است اما در حال حاضر اين فرهنگ در ميان مردم نهادينه نشده است.
مصطفي کاشي‌پز با اشاره به اين مطلب که با تعامل نيروي انتظامي و پليس راهور با سازمان تاکسيراني مسافربرهاي شخصي اعمال قانون مي‌شوند، افزود: نمي‌توان تنها با اعمال قانون به رفع اين معضل اميدوار بود و بايد شهروندان نيز در اين زمينه با سازمان همکاري داشته باشند.
وي با بيان مطلب که به دليل نهادينه نشدن اين فرهنگ ميان شهروندان، ايستگاه هاي تاکسي در چهارراه هاي پر ترافيک مستقر هستند، بيان کرد: با تغيير فرهنگ مي توان با ايجاد پايانه هاي تاکسي از ايجاد ترافيک در چهارراه ها جلوگيري کرد اما در حال حاضر در صورت ايجاد چنين پايانه اي تمام تاکسي هاي موجود در آن پايانه بدون مسافر مانده و مجبور به خروج از آن مي شوند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به بدون استفاده ماندن سايه بان و ايستگاه تاکسي شهيد بهشتي به دليل عدم مراجعه شهروندان به اين ايستگاه اشاره و عنوان کرد: اين موضوع باعث شد تا تاکسي ها نيز به نزديکي چهارراه منتقل شوند تا از بهره برداري خودرو هاي شخصي از اين وضعيت جلوگيري کنند که اين امر موجب بي استفاده ماندن اين سايه بان شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط