پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

عرشیان:

دومین جلسه آموزشی - توجیهی پیمانکاران متقاضی سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید برگزار شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از برگزاری دومین جلسه آموزشی - توجیهی پیمانکاران متقاضی سرویس مدارس دانش آموزی برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص امور سرویس مدارس به ویژه در شرایط کرونا، دومین جلسه آموزشی - توجیهی پیمانکاران متقاضی سرویس مدارس در سازمان تاکسیرانی برگزار شد.

وی ادامه داد: با توجه به این که در سال تحصیلی جدید درگیر موضوع کرونا هستیم و باید مطابق با شرایط جدید برنامه ریزی های شود، در این جلسه درباره موضوعاتی چون: ساماندهی خودروها، کنترل عملکرد رانندگان سرویس مدارس، آشنایی با تعهدات و وظایف رانندگان و پیمانکاران، و شرایط کرونا بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی تأکید کرد: بر اساس تصمیم گیری های این جلسه، مقرر شد نظارت بر عملکرد، پوشش، رفتار، تخلفات و مدارک رانندگان سرویس مدارس توسط پیمانکاران انجام شود. همچنین نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی رانندگان و دانش آموزان و نظارت بر کیفیت سرویس دهی و الصاق برچسب سرویس مدارس روی خودروها نیز بر عهده پیمانکاران بوده و هر پیمانکار در خصوص عملکرد رانندگان خود پاسخگو خواهد بود.

عرشیان یادآور شد: با توجه به شرایط کرونا، در خصوص نرخ شهریه سرویس مدارس در سال جدید، دو نرخ شهریه توسط کارگروه ماده 18 سرویس مدارس دانش آموزی به شورای شهر پیشنهاد شده است که تصمیم گیری نهایی در این خصوص بر عهده شورای شهر خواهد بود.

وی گفت: داشتن معاینه فنی، بیمه نامه شخص ثالث، کپسول اطفای حریق و داشتن گواهی نامه پایه 3 به شرطی که دو سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد، از شرایط دریافت مجوز رانندگی خودوری سرویس مدارس است.

عرشیان در خاتمه افزود: در این جلسه به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، جلسه توجیهی پیمانکاران در دو گروه مجزا و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط