پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

کاشي‌پز، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

سهم تاکسيراني از سفرهاي درون شهري قزوين 36 درصد مي‌باشد

سهم تاکسيراني از سفرهاي درون شهري قزوين 36 درصد مي‌باشد که 32 درصد سهم تاکسي‌هاي خطي و گردشي و 4 درصد سهم تاکسي‎هاي شرکتي است.

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سهم تاکسيراني از سفرهاي درون شهري قزوين 36 درصد مي‌باشد که 32 درصد سهم تاکسي‌هاي خطي و گردشي و 4 درصد سهم تاکسيهاي شرکتي است.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ مصطفي کاشي‌پز با بيان اينکه تعداد کل سفرهاي روزانه انجام شده با تاکسي در شهر قزوين 300هزار سفر است، افزود: حداقل کرايه سوار شدن به تاکسي در شهر قزوين حداقل 300 تا حداکثر 900 تومان ميباشد.
وي بيان کرد: تعداد تاکسي هاي فعال در شهر قزوين 2هزار و 59 تاکسي زرد گردشي و خطي،هزار و 814 تاکسي نارنجي فعال در شرکت ها، 51 تاکسي ون،هزار و52 سواري شخصي ساماندهي شده، 22 تاکسي سبز بانوان است.
کاشي‌پز افزود: تعداد تاکسي فعال در سرويس مدارس 953 دستگاه ميباشد که حداقل هزينه ماهانه  60هزار تومان به ازاء هر دانش آموز است.
اين مسوول ادامه داد: تعداد نقل و انتقال تاکسي از ابتداي سال جاري 270 مورد،        صدور پروانه بهره برداري از ابتداي سال جاري 328 مورد، صدور دفترچه تاکسيراني از ابتداي سال‌جاري 478 مورد و تعداد شکايات واصل شده به سازمان از ابتداي سال 2هزار و 910 مورد ميباشد.
کاشي‌پز بيان کرد: تعداد شکايت‌هاي ارسال شده به کميته انضباطي از ابتداي سال جاري 62 مورد که 44 مورد به توقف تاکسي در پارکينگ منجر شده است.
وي با بيان اينکه تعداد خطوط تاکسي 26 خط درون شهري و 24 خط حومه شهري است، گفت: تعداد کل وانت بار ساماندهي شده از سال 1388 تاکنون 7هزار و 545 دستگاه است.
اين مسوول افزود: تعداد جايگاه هاي CNG تحت بهره برداري سازمان 8 جايگاه مي‌باشد که 6 جايگاه آن با يک کمپرسور و 2 جايگاه با 2 کمپرسور فعال هستند.
کاشي‌پز گفت: روزانه 15هزار و 300 دستگاه خودرو در جايگاه هاي CNG شهرداري سوختگيري مي‌کنند و از ابتداي سال جاري3ميليون و 510 هزار دستگاه سوختگيري کرده‌اند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط