یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

عرشیان:

گزارش بهسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی به فرماندار قزوین ارائه شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از ارائه گزارش روند بهسازی ناوگان فرسوده و خروج تاکسی های پیکان از ناوگان تاکسیرانی به فرماندار قزوین و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با توجه به این که طرح 98 در 98 (اسقاط 98 دستگاه تاکسی پیکان فرسوده بدون جایگزین در ناوگان سازمان تاکسیرانی در سال 1398)، یکی از طرح های شاخص سازمان تاکسیرانی در سال گذشته بود و طرح بهسازی تاکسی های فرسوده از طریق اعطای وام به تاکسیرانان در سال جدید نیز در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار دارد، گزارشی از روند بهسازی تاکسی های فرسوده و خروج تاکسی پیکان از ناوگان تاکسیرانی به فرماندار قزوین و رئیس شورای سازمان تاکسیرانی ارائه شد.

وی ادامه داد: از مهم ترین دستاوردهای طرح جمع آوری و اسقاط تاکسی پیکان فرسوده پیکان می توان به کاهش بار ترافیک در سطح شهر، کاهش مصرف سوخت، کاهش میزان آلودگی هوا، ارتقای کیفیت ناوگان حمل و نقل و ایمنی و رفاه شهروندان، بهبود سیمای بصری شهری، افزایش ضریب ایمنی تاکسی ها، کاهش تصادفات و همچنین کاهش سن ناوگان تاکسیرانی قزوین اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: در این دیدار، لوح تقدیر رانندگان خانواده بزرگ تاکسیرانی به فرماندار قزوین به دلیل مساعدت در ارائه بسته های حمایتی، پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر، پرداخت سریع و به موقع هزینه انتخابات مجلس و تصویب نرخ کرایه جدید تاکسی توسط نماینده تاکسیرانان قزوین تقدیم شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط