چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

عرشیان عنوان كرد:

بازرسی متناوب خطوط روستایی سازمان تاکسیرانی توسط عوامل گشت و بازرسی

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از بازدید هفتگی خطوط روستایی سازمان تاکسیرانی به منظور رفع مشکلات و ساماندهی ایستگاه های تاکسی در این خطوط خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با توجه به اینکه سازمان تاکسیرانی تا مسافت 20 کیلومتر خارج از قزوین دارای خطوط تاکسیرانی روستایی است، بازدید هفتگی از این خطوط به منظور مکان یابی صحیح و ساماندهی ایستگاه‌ها، شناسایی تاکسیرانان فعال و غیرفعال، رفع عیوب خط کشی و مناسب سازی تابلوی ایستگاه های این خطوط در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار دارد و عوامل گشت و بازرسی سازمان به طور متناوب ایستگاه‌های خطوط روستایی سازمان را مورد بازرسی قرار می دهند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی دارای 17 خط روستایی در اسماعیل آباد، الولک، آشنستان، رزجرد، کورانه، دشتابی، مشعلدار، بشر، آقا بابا، نظام آباد، حسین آباد، نجف آباد، ناصرآباد، مهدی آباد، امام زاده اباذر، فارسیان و شیداصفهان است و حدود 500 تاکسیران در این خطوط مشغول فعالیت هستند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط