چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

عرشیان:

به منظور پیشگیری از ویروس کرونا، تست غربالگری رانندگان تاکسی آغاز شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از آغاز تست غربالگری رانندگان تاکسی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با توجه به بند 24 صورتجلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، مبنی بر هماهنگی شهرداری های استان با دانشگاه علوم پزشکی، تست غربالگری رانندگان تاکسی با همکاری سازمان تاکسیرانی و دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده، عوامل دانشگاه علوم پزشکی هر روزه در ایستگاه های تاکسی سطح شهر حضور یافته و با تب سنجی، سنجش اکسیژن خون و سنجش تنفس و سرفه های رانندگان تاکسی، به تست غربالگری آنان می پردازند.

عرشیان تصریح کرد: از بدو انتشار ویروس کرونا، سازمان تاکسیرانی اقدامات گسترده ای را برای مقابله با این ویروس انجام داده  که ا می توان به ضدعفونی مستمر تاکسی ها، دفاتر آژانس های تاکسی تلفنی و ضدعفونی جایگاه های سی ان جی اشاره نمود.

وی خاطرنشان ساخت: علاوه بر این اقدامات، رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و نظارت بر رعایت سوار کردن سه مسافر در تاکسی ها که طبق مصوبه ستاد بحران استان، یک نفر در صندلی جلو و دو نفر در صندلی عقب تعیین شده است، توسط سازمان تاکسیرانی به طور مستمر در حال اجرا می باشد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط