سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۹

همداني،معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري قزوين:

هدف ستاد مهر کاهش دغدغه دانش‌آموزان و اوليا آنان است

اولين جلسه هماهنگي ستاد مهر شهر قزوين با حضور نمايندگان دستگاه هاي مربوط درسالن جلسات مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين برگزار شد.اولين جلسه هماهنگي ستاد مهر شهر قزوين با حضور نمايندگان دستگاه هاي مربوط درسالن جلسات مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين برگزار شد.

 

فرهنگ سازي عابرين پياده ضروري است
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در اولين جلسه هماهنگي ستاد مهر با حضور نمايندگان دستگاه هاي مربوط که در سالن جلسات مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين برگزار شد؛ افزود: والدين دانش آموزان نگران امنيت فرزندانشان هستند و مجموعه مديران شهري و انتظامي مي توانند در جهت افزايش اطمينان خاطر والدين گام هاي موثر بردارند.
محمد خورشيدي ادامه داد: شهرداري و ديگر دستگاه ها موضوع فرهنگسازي عبور و مرور عابرين پياده را با جديت پيگيري کنند.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين جداسازي دختران و پسران دانشجو را در اتوبوس ها ضروري دانست و گفت: اطلاع رساني نسبت به اقدامات و برنامه ها به همراه آموزش کارساز خواهد شد و شوراي شهر آماده همراهي با کارهاي فرهنگي است.
هدف ستاد مهر کاهش دغدغه دانش‌آموزان و اوليا آنان است
دکتر سيد مهدي يدي همداني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين نيز در اين جلسه گفت: از سال 86 به همت شهرداري قزوين و با حضور کليه دستگاه هاي متولي جلسات ستاد مهر با هدف افزايش سطح ايمني جابجايي دانش آموزان يک ماه قبل از بازگشايي مدارس تشکيل شده است.
 همداني افزود: پيش از مهر ماه حفاري ها و اجراي برخي پروژه ها که مانع خدمات رساني به دانش آموزان است متوقف مي شود.
وي ادامه داد: هدف ستاد مهر کاهش دغدغه دانش آموزان و اوليا آنان است و اين مهم از طريق کنترل حمل ونقل ميس مي‌شود.
اين استاد دانشگاه در سخناني پياده و سوار شدن دانشجويان را در کنار اتوبان جنب بلوار نخبگان حادثه ساز دانست و توضيح داد: ارايه سرويس امن به دانشجويان در اين نقطه قابل بررسي کارشناسي است.
 وي با اشاره به عدم پرداخت يارانه از سوي دانشگاه آزاد به اتوبوس هاي شرکت واحد براي جابجايي دانشجويان از ابتداي تابستان امسال نيز گفت: در حال حاضر کرايه واقعي اتوبوس ها به دانشگاه آزاد 300 تومان است که شهرداري 150 تومان يارانه آن را پرداخت مي کند و با توجه به گزارش هاي موجود مبني بر استفاده برخي داشنجويان بدون پرداخت کرايه با اتوبوس ها شهرداري ممکن است در ارايه خدمت در اين مسير به اين شکل تجديد نظر اساسي کند.
 
محمد حسن ايرانخواه، مدير عامل سازمان تاکسيراني و اتوبوسراني شهرداري نيز گفت: آموزش و پرورش در امر ستاد مهر خيلي جدي است و اين فرآيند کارها را تسهيل کرده است.
وي با اشاره به اينکه امسال نرخ سرويس مدارس در خرداد ماه تصويب شد و گفت: در سال جاري تحصيلي شرکت هاي طرف قرار داد تعاوني تاکسيراني و ميني بوسراني است.
وي با اظهار اينکه در سال گذشته 3697 نفر دانش آموز با سرويس تاکسي و 4420 نفر دانش آموز با 280 دستگاه اتوبوس و ميني بوس جابجا شدند، افزود: در سال گذشته 107 مدرسه از تاکسي و 94 مدرسه ديگر از ميني بوس و 10 دستگاه اتوبوس شرکت واحد استفاده کردند.
 قرباني، مسوول پشتيباني ناحيه 2 آموزش و پرورش نيز با اشاره به قطع گاز، آب و برق برخي مدارس قزوين به علت بدهي گفت: اينکه رانندگان سرويس مدارس داراي پوشش مناسب و قانونمندي باشند نيازمند آموزش و فرهنگسازي است .
نماينده نيرووي انتظامي نيز در اين جلسه گفت: سال گذشته با استفاده از کليه نيروهاي انتظامي و کادري 100 نقطه شهر را در سه نوبت صبح و ظهر و عصر پوشش انتظامي مي داديم و اين کار در سال تحصيلي جديد با قوت ادامه مي يابد.
 وي با اشاره به اينکه بيشترين تماس در خصوص مزاحمت هاي با مرکز 110 نيروي انتظامي در مهر ماه است، افزود: سال گذشته برخي ناهنجاري ها اخلاقي در پايانه مسافربري قزوين  و چند دستگاه اتوبوس بروز کرد.
نماينده سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين نيز خواستار مجهز شدن سرويس مدارس به کپسول آتش نشاني شد و افزود: اين سازمان آمادگي دارد که کپسول هاي آتش نساني را با تخفيف به سرويس مدارس ارائه کند.
سعيد فرازمند راد، مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: بحث توقف دانشجويان در تقاطع وليعصر و فعاليت مسافربري هاي شخصي غير مجاز توسط دستگاه هاي ذيربط بايد ساماندهي شود.
 وي با اشاره به تفکيکي وظايف سازمان پايانه هاي مسافربري شهري با سازمان حمل و نقل و پايانه هاي اداره کل و راه نيز گفت: از دو سال پيش وضعيت پايانه مسافربري غرب قزوين براي ارايه خدمات به مسافران تاکستان و ابهر ساماندهي شده است.
صباغ، نماينده سازمان مديريت پسمان شهرداري قزوين نيز گفت: از 15 شهريور ماه 3 دستگاه پيکان وانت با 9 نفر نيروي انساني نسبت به پيگيري تعويض مخازن زباله 770 ليتري جلوي مدارس، تحويل مخازن 220 ليتري زباله هاي خشک به مدارس و تخليه نخاله داخل و جلوي مدارس و ارايه کيسه زباله به صورت محدود به مدارس برنامه ريزي کرده ايم.
 فرهاد رشوند، نماينده اداره روابط عمومي شهرداري قزوين نيز گفت: وظيفه ذاتي روابط عمومي اطلاع رساني با هدف فرهنگ سازي است و اين اداره با استفاده از کليه ظرفيت‌هاي قابل دسترس بعد از ايام ويژه بزرگداشت روز قزوين از فيکسچرها و ديگر تابلو هاي تبليغاتي، پرتال شهرداري، هفته نامه پيام شهر نسبت به اطلاع رساني در خصوص نرخ سرويس مدارس و مصوبات خبري ستاد مهر اقدام خواهد کرد.
بيژن گوراني، مدير استوديو شهر شهرداري نيز گفت: اطلاع رساني و فرهنگ سازي شهروندي جزو برنامه هاي استوديو شهر شهرداري است.
 گوراني ادامه داد: برنامه هاي ويژه‌اي براي انعکاس نرخ سرويس مدارس،توصيه به والدين، گزارش ترافيک روز اول مدارس و گزارش جلسات ستاد مهر از ظرفيت راديو شهر و برنامه تلويزيوني پيام شهر استفاده خواهد شد.
 آقاجاني، نماينده سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين نيز گفت: رنگ آميزي دو و تک جزئي جلوي مدارس و تعويض تابلوي عبور دان شآموزان جزو برنامه‌هاي است
دکتر بهتويي، مدير مرکز فوريتهاي پزشکي استان قزوين نيز گفت: اهتمام به آموزش دانش آموزان و رانندگان تاکسي مي تواند مشکلات کاهش دهنده مشکلات باشد.
 مافي، نماينده دانشگاه آزاداسلامي قزوين نيز گفت: آغاز به کار دانشگاه ها يک هفته زودتر از مدارس است و حل مشکلات موجود دانشجويان به ويژه در عصرها نيازمند مساعدت دستگاه هاي مربوط است و براي از حل مشکل سوار شدن دانشجويان در کنار اتوبان بايد از جذابيت قيمت پايين بليت اين اتوبوس ها کم کرد.
جعفري نژاد، نماينده انجمن اوليا و مربيان قزوين نيز گفت: اعلام نرخ مدارس در خرداد ماه کار ستودني بود و پيشنهاد مي‌کنم راهنمايي و رانندگي تا 15 مهر ماه تدابيري براي رعايت سقف ظرفيت سرويس مدارس کارهاي کنترلي قوي انجام دهد.
 ولايي ها، نماينده تعاوني تاکسيراني نيز گفت: اگر آموزش و پرورش همکاري کند برخي مدارس در نقاط پر تردد شهر مثل خيام و سبزه ميدان که داراي محوطه بزرگي هستند، خوردو ها به داخل حياط رفته و دانش آموزان را سوار کنند.
 نماينده سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري نيز از ارايه گلدان و گلکاري و فضا سازي جلوي مدارس خبرداد.
 اکبري، نماينده صداو سيما نيز گفت: تکليف و  رسالت صداو سيما آموزش است و اين موضوع مي تواند ناهنجاري ها رو کاهش بدهد.
وي ادامه داد: در حوزه اطلاع رساني براساس برنامه سال هاي گذشته اقدام خواهد شد و در برنامه هاي انعکاس صداو سيما و گفتگوي ويژه خبري استان به موضوع پرداخته مي شود.
نماينده پليس راهنمايي و رانندگي نيز در اين جلسه گفت: نيروهاي معاونت راهنمايي با تمام توان در مهر ماه کار خواهد کرد.
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط