دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۱

نصرتي، شهردار قزوين در ديدار با مديرکل ثبت اسناد استان قزوين:

همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي براي توسعه شهر قزوين افزايش مي‌يابد

شهردار قزوين به همراه مديران مناطق سه گانه شهرداري با مديرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوين ديدار کردند و به بررسي راهکارهاي همکاري مشترک پرداختند.

 

شهردار قزوين به همراه مديران مناطق سه گانه شهرداري با مديرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوين ديدار  کردند و به بررسي راهکارهاي همکاري مشترک پرداختند و شهردار قزوين در اين ديدار صميمي ضمن تقدير و تشکر از همکاري اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در ارتباط با تعدادي از موارد و مسائل مطروحه فيمابين دو دستگاه مطالبي را مطرح کرد و تامين‌نظر و توجه بيشتري را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوين؛ مسعود نصرتي، شهردار قزوين در اين ديدار گفت: شهرداري قزوين در کنار ساير دستگاه‌ها سعي در تحول کامل شهر قزوين دارد.
 وي افزود: وجود برخي مشکلات در روند اجراي تعدادي از پروژه‌ها به نبود تعامل بين بعضي از دستگاههاي اجرايي بر مي‌گردد که در اين راستا با تشکيل کميسيون تعامل درصدد رفع مشکلات موجود در اين حوزه شديم.
شهريار کناريوند، مدير کل ثبت اسناد و املاک استان قزوين نيز ضمن تقدير از زحمات شهردار تعامل و همکاري موجود بين دو دستگاه را تاکنون مثبت خواند و از پيشرفت امور ابراز خرسندي کرد.
کناريوند از ادامه فعاليت‌ها و تعامل موجود در جهت سند دار کردن بعضي از پروژه‌هاي عمراني و حياتي شهر اظهار اميد واري کرد و گفت: اين اداره کل آماده است تا با همکاري کارشناسان شهرداري تمام تلاش خود را در جهت همکاري دوجانبه بکار بندد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط