دوشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

توسط سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين انجام شد؛

اعزام رانندگان نمونه تاكسي به سفر عتبات عاليات

گروهي از رانندگان منتخب سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين به زيارت امام حسين (ع) و امير المومنين علي (ع) و ساير اماكن مذهبي مشرف شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين؛ به دستور سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري  قزوين رانندگاني كه هيچ گونه شكايتي در پرونده آنها ثبت نشده و داراي حسن شهرت در بين رانندگان بوده و يا صاحب عناويني در رشته هاي مختلف علمي، هنري، ورزشي و فعاليت هاي اجتماعي هستند به زيارت عتبات عاليات مشرف شدند.

بر اساس اين گزارش؛ همچنين آن دسته از  رانندگاني كه در بسيج سازمان تاكسيراني فعاليت مثمر ثمر دارند، مي‌توانند هر ساله به زيارت عتبات عاليات مشرف شوند.

 امسال در اولين اعزام كاروان زيارتي عتبات عاليات ؛گروهي از رانندگان منتخب سازمان تاكسيراني به زيارت امام حسين (ع) و امير المومنين علي (ع) و ساير اماكن مذهبي مشرف شدند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط