پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

عرشیان:

عملیات بازرسی دوره ای جایگاه های سی ان جی وآزمایش هیدرواستاتیک مخازن گاز این جایگاه ها برای نخستین بار آغاز شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از آغاز عملیات بازرسی دوره ای جایگاه های سی ان جی سازمان تاکسیرانی و انجام آزمایش هیدرواستاتیک مخازن این جایگاه ها برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: به منظور رعایت الزامات استاندارد سازی و افزایش ضریب ایمنی این جایگاه ها، عملیات بازرسی جایگاه های سی ان جی و آزمایش هیدرواستاتیک مخازن گاز این جایگاه ها برای اولین بار با توجه به گذشت بیش از ده سال از عمر احداث، با نظارت شرکت های بازرسی مورد تایید اداره استاندارد آغاز شده است.

وی اظهار داشت: هر جایگاه سی ان جی دارای در حدود 80 مخزن فشرده سازی گاز است که این مخازن به منظور انجام آزمایش هیدرواستاتیک به آزمایشگاه های مورد تایید اداره استاندارد در تهران ارسال خواهد شد و هم زمان، بازبینی و رفع سایر ایرادات در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار گرفته است.

عرشیان در خاتمه تصریح کرد: اجرای این پروژه در حدود 8 تا 10 روز به طول می انجامد و به ناچار در این مدت جایگاه هایی که عملیات بازر در آن ها آغاز شده تعطیل خواهد بود.

وی در خاتمه افزود: در اولین گام، اجرای عملیات بازرسی و تست هیدرواستاتیک مخازن در جایگاه های نواب و نوروزیان آغاز گردیده و در آینده در سایر جایگاه ها اجرایی خواهد شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط