چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳

توسط هفته نامه افق آينده؛

نصرتي، شهردار قزوين چهره اجتماعي و اقتصادي سال 91 استان قزوين شد

نصرتي، شهردار قزوين در نظرسنجي ويژه از كارشناسان قزوين توسط هفته نامه افق آينده براي انتخاب چهره‌هاي برجسته و رويدادهاي مهم سال 91 به عنوان چهره اجتماعي و اقتصادي سال 91 استان قزوين انتخاب شد.

 

با پايان سال جاري نصرتي، شهردار قزوين به عنوان چهره اجتماعي و اقتصادي سال   91 استان قزوين و برگزاري جشنواره رور قزوين به عنوان رويداد مهم فرهنگي سال 91 در نظرسنجي ويژه از كارشناسان قزوين توسط هفته نامه افق آينده انتخاب شد.
 بنابراين گزارش؛ هفته نامه افق آينده در پايان سال جاري اقدام به نظرسنجي ويژه از كارشناسان براي انتخاب رويدادها و چهره‌هاي برجسته در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي،ورزشي و اقتصادي كرد كه در اين ميان نصرتي، شهردار قزوين به عنوان چهره برجسته اجتماعي و اقتصادي و برگزاري بزرگداشت روز قزوين انتخاب شد.
گفتني است؛ اين نظرسنجي براي اولين بار توسط يك رسانه مكتوب محلي از كارشناسان انجام شده است.    
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط