چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳

گفتگوي اختصاصي افق آينده با نصرتي، شهردار قزوين:

امانت دار شهر هستيم

قزوين تنها شهرداري کشور است که با احداث 17 برج تجاري، منابع مالي پروژه هاي آتي شهر را تامين کرده است.

 

شهردار قزوين گفت: بخش اعظم تامين منابع مالي شهرداري از اوراق مشارکت صورت گرفته و تا اين جاي کار حدود 80 درصد از منابع اوراق مشارکت مصرف شده است و به غير از 80 درصد اوراق مشارکت، هيچ گونه بدهي به هيچ بانکي نداريم و اين شرايط، افتخاري براي قزوين است.
به گزارش هفته نامه افق آينده؛  از مدت ها پيش تصميم به مصاحبه با مهندس نصرتي داشتيم. قرار بود که درباره سهم قزوين در گردشگري مذهبي - تاريخي و چرايي عقب ماندگي شهر سخن بگوييم، اما به هر دليلي اين اتفاق دست نداد تا اينکه به انتخاب چهره هاي سال 91 رسيديم و در نظر سنجي افق در حوزه هاي اقتصاد و جامعه، مهندس نصرتي با راي آکادمي افق، به عنوان چهره برتر سال انتخاب شد.
في الفور، دوباره ايده مصاحبه را پي گرفتيم و تلاش چند روزه مان بالاخره به نتيجه رسيد، هر چند «ابر و باد و مه خورشيد و فلک »هم به مدد آمدند و فرصتي براي شهردار ايجاد شد تا در سي دقيقه به سوالات ما پاسخ دهد. هر چه باشد سال، سال پل هاي شهرداري بود، و نوبت، نوبت آقاي شهردار. در اواسط مصاحبه وقتي نوبت به سوالات چالشي رسيد، تگرگ با صداي مهيبش به ساختمان بلديه مي خورد و تقارن عجيبي ايجاد کرده بود. هر چه بود مصاحبه مان با همراهي بچه هاي روابط عمومي شهرداري و صبوري شهردار تمام شد. وقتي هم که متن مصاحبه آماده شد؛ بيش از پيش مطمئن شدم که آقاي شهردار به واقع يک «بروکرات عملگراست» که تخصص و چالاکي را به مجموعه شهرداري انتقال داده و مهم تر از همه اينکه فارغ از روزمرگي هاي کارمندي و اداري، براي آينده شهر برنامه دارد، هر چند به مانند هر تلاشي و برنامه اي، نقاط ضعف و نواقصي هم در کارش ديده شود. اين مصاحبه مفصل به جهت ترسيم دقيق اوضاع شهر قزوين خواندن دارد.
در اغلب نظر سنجي هاي صورت گرفته در استان، شما به نمايندگي از مديريت شهري، به عنوان يکي از چهره هاي برتر سال انتخاب مي شويد، به نظرتان مردم و کارشناسان، چه مواردي را در عملکرد شهرداري ديده اند که چنين انتخابي، صورت گرفته است؟
 در ابتدا از هفته نامه افق آينده و تمام کساني که به نوعي به حوزه مديريت شهري توجه دارند، تشکر  مي کنم. به نظرم با توجه به مشارکتي که شهرداري در پيشبرد کارها بين شهروندان و مسئولين ايجاد کرده است، افراد در پيشبرد اهداف و ماموريت هاي مديريت شهري، دخيل و شريک و نسبت به موضوعات شهري علاقه مند شده اند. شايد از اين منظر، مردم و کارشناسان با لطف و محبت شان، شهرداري قزوين را تاثير گذار در پيشرفت شهر دانسته اند و نمره قابل قبولي را براي مجموعه شهري قائل شده اند. نکته حائز اهميت اين است که زماني شهروندان، کارشناسان و متخصصان مي توانند در موقعيت قضاوت کردن قرار گيرند که شناخت مناسبي از آن موضوع داشته باشند، چون تا شناختي حاصل نشود، نمي توان تاثيرگذاري و يا عدم تاثيرگذاري عاملي را تشخيص داد. مجموعه شهرداري در مدت حضور خود به بازتعريف حقوق شهروندي و آگاه سازي وظايف متقابل شهروندان و مديريت شهري و تاثيري که اين ها نسبت به هم دارند، پرداخته که اين آگاه سازي، مشارکت شهروندان و مسئولين را در امر مديريت شهري در پي داشته است. اگر مطالبه اي وجود دارد که شهر قزوين بايد موفق باشد و به جايگاه پر افتخار و در حد نام گذشته خود برسد، اين کار به تنهايي از مديريت شهري بر نمي آيد، بلکه اقشار جامعه و مديران شهر در اين امر سهيم هستند. شعار «مديريت متحد شهري» در ابتداي سال 88 در همين راستا مطرح شد و فکر مي کنم خوشبختانه اين امر در شهر جواب داده است و بسيج همگاني و همراهي مردم و مسئولين در پيشرفت قزوين، اين نکته را به خوبي مشخص مي کند. مجموعه شهرداري با توجه به اين شرايط، برنامه هايي را براي شهر در نظر گرفت و به مهيا کردن زير ساخت ها در شهر پرداخت. پروژه هاي عمراني اي که در سال گذشته صورت گرفت، بخشي از اين برنامه بود که انشاءا... ادامه خواهد داشت و نتايج اين برنامه تا چند سال ديگر به وضوح شهر را متحول خواهد کرد.
چابکي و عملگرايي يکي از ويژگي هاي مجموعه فعلي شهري بوده که اين مورد در افتتاح پروژه هاي عمراني قابل مشاهده است. اما در برخي پروژه ها، نواقصي نيز وجود داشته؛ به طور مثال شاهد اصلاح هندسي در اطراف پل سرداران آن هم چند ماه پس از افتتاح پل بوديم. براي پيش نيامدن چنين مسائلي در سال جديد، چه تمهيداتي صورت گرفته است؟
در سيستم فعلي مديريت شهري، از نظرات بيشتر متخصصين و با تجربه هاي شهر استفاده مي شود و در حيطه کاري ما کسي را پيدا نمي کنيد که بر اساس سفارش يا شرايط خاص وارد شده باشد. در مجموع يک تيم تمام کاري، عهده دار امور است و خروجي اين تيم در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و عمراني؛ کاربلدي آن ها را نشان مي دهد. در رابطه با پل سرداران و اصلاح هندسي اي که در حال انجام است، شايد موضوع درست اطلاع رساني نشده و يا اين که اطلاع رساني تکرار نشده که اصلاح هندسي فعلي، هيچ ارتباطي به پل سرداران ندارد. پل سرداران مربوط به يک پيمانکار است و اصلاح هندسي مربوط به يک پيمانکار ديگر و زمان شروع هر دو پروژه متفاوت است. پروژه اصلاح هندسي از مدت ها قبل در برنامه قرار داشته است و اين طور نبوده که براي رفع مشکلي جديد، ايجاد شده باشد. شايد وظيفه رسانه اي اين باشد که چنين خبرهايي بارها تکرار شود، چون نظير اين سوالات چند ماه گذشته هم پرسيده شد و من هر بار توضيح داده ام که فاز يک طرح سرداران توسط يک پيمانکار- که شرکت دي بود- در حوزه عمراني انجام شد و ادامه طرح با پيمانکار اصلاح هندسي، در حوزه ترافيک شهري صورت  مي گيرد. پروژه سرداران با يک برنامه 12 ماهه در حجم، کيفيت و شرايطي به پايان رسيده که قابل مقايسه با نمونه هاي کشوري است؛ آن هم در اين وضعيت اقتصادي که بيشتر پروژه ها در کشور تعطيل مي شوند. همين گونه کارها، سرلوحه ي ما قرار دارد و با همين روش، کارها را ادامه مي دهيم. رخداد مثبت در شهر اين است که کارگاه ها با نگاه بومي فعال شده اند و در آنجا دائما آزمايش و تجربه، توليد مي شود. اميدوار هستيم که از اين به بعد، پروژه ها در قزوين با سرعت بيشتر و کيفيت بيشتري هم ادامه پيدا کند.
 
با انتخاب پيمانکاران با رانت و رابطه و مسائلي از اين دست، به شدت مقابله کرده ام
 
تامين منابع مالي پروژه هاي شهرداري يکي از سوالات مطرح در اذهان است. مثلا اين که گفته مي شود براي انجام پروژه ها، برخي زمين هاي مرغوب شهري در اختيار پيمانکاران قرار گرفته، اين موضوع تا چه حد صحت دارد؟
تامين مالي پروژه ها از اهميت بسياري برخوردار است و اگر پروژه اي از لحاظ مالي خوب تامين شود، بين 60 تا 70 درصد به آينده آن مي توان اميد داشت. در قرارداد پروژه هايي که در حال حاضر در شهر قزوين انجام  مي شوند، پرداخت ها به پيمانکاران به صورت نقدي و غير نقدي انجام مي شود. در اکثر شهرهاي کشور که زمين داراي ارزش است، پرداخت غير نقدي شامل اختصاص زمين به پيمانکاران، هم ديده مي شود. در شهر قزوين بين 20 درصد تا 40 درصد پرداخت ما به پيمانکاران به صورت غير نقدي پرداخت مي شود.
همان گونه که عرض کردم، قرارداد پروژه ها از ابتدا نقدي و غير نقدي بسته شده اند و ما هيچ جايي، حرفي از تماما نقدي بودن پروژه ها مطرح نکرده ايم. شرايط ما براي کار با پيمانکاران پرداخت غير نقدي است، در حالي که بيشتر پيمانکاران تمايل دارند با آن ها نقد و بدون هيچ گونه شرايطي، پرداخت صورت گيرد.
 
تا به حال در شهر قزوين، پيمانکاري وابسته به اعضاي شوراي شهر نديده ام
 
نوع انتخاب پيمانکاران براي نظارت و اجراي پروژه بر چه اساسي صورت مي گيرد؟ اين درست است که گفته مي شود برخي از وابستگان اعضاي شوراي شهر در اولويت قرار دارند؟ مکانيزم انتخاب پيمانکاران از نظر آقاي شهردار چگونه است؟
من تا به حال شاهد چنين ماجرايي نبودم که در شهر قزوين، پيمانکاري وابسته به اعضاي شورا وجود داشته باشد. طي اين مدت در شهرداري و براي انجام پروژه ها، پيمانکاراني را انتخاب کرديم که هر کدام بالاي 30 سال سابقه کار دارند و در کشور جزء برترين ها به حساب مي آيند. اگر در انجام پروژه هاي شهر موفقيتي مشاهده مي شود، به اين دليل است که نگاه ما به پيمانکاران، نگاه صرف پيمانکاري نيست؛ بلکه کيفيت و سرعت کار برايمان بيشتر حائز اهميت است و از آن جايي که سهام بخش اعظمي از اين پيمانکاران به نوعي متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي است، پروژه ها با ريسک کمتري به پايان مي رسند، اما مثلا يک پيمانکار بخش خصوصي، از پس انجام کارهايي به اين بزرگي برنمي آمدند و امکان تعطيلي پروژه ها نيز وجود داشت.
در واگذاري پروژه ها به پيمانکاران، 6 مشاور با سطح درجه يک، بر کارها نظارت دارند و تمام پيمانکاران هم از طريق برگزاري مناقصه و نشريات عمومي انتخاب مي شوند و به هيچ عنوان پيمانکاري با ارتباط، رانت و مسائلي از اين دست، انتخاب نمي شود و بنده به شدت با اين موضوع مقابله کرده ام و سرعت و کيفيت کارهاي سطح شهر صحت سخنان من را نشان مي دهد.
اين که گفته مي شود شهرداري براي تامين منابع مالي خود وام هايي کلان از بانک ها مي گيرد و ساختمان هاي خود را در گرو بانک مي گذارد، آيا شيوه شهرداري براي تامين منابع مالي است. به راستي براي تامين منابع مالي و مصالح، شهرداري چه تعهداتي به بانک ها داشته است؟
بخش اعظم تامين منابع مالي شهرداري از اوراق مشارکت صورت گرفته است و تا اين جاي کار حدود 80 درصد از منابع اوراق مشارکت مصرف شده است و به غير از 80 درصد اوراق مشارکت، هيچ گونه بدهي به هيچ بانکي نداريم و اين شرايط، افتخاري براي قزوين است. شهرداري براي آينده شهر قزوين منابع مالي تدارک ديده است. من شفاف مي گويم ما تنها شهرداري هستيم که براي آينده شهر، 17 برج تجاري- مسکوني ايجاد کرديم که به مرور و با فروش آن در قالب پيش فروش و فروش، پروژه هاي شهرداري به اجرا در مي آيد و تامين مالي مناسب صورت مي گيرد.
 
به هيچ عنوان نمي خواهيم آينده شهر را بفروشيم
 
همواره در صحبت هايتان بر جذب سرمايه گذار در شهر قزوين تاکيداتي داشته ايد، موانع فعلي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در قزوين چه مواردي است؟
قزوين براي جذب سرمايه گذار موقعيت مناسبي دارد. به علت قيمت زمين، مسکن و شرايط ويژه در صنعت ساختمان؛ سرمايه گذار علاقه مند به حضور در قزوين است. وظيفه شهرداري در جذب سرمايه گذار اين است که پروژه ها را به گونه اي تعريف کند که سرمايه گذار که از نظر من يک شخص باهوش است؛ به حرکت اقتصادي ترغيب شود و حداقل احساس شرايط برد- برد را داشته باشد. من معتقدم سرمايه گذار حتي بايد احساس کند قسمت برد براي او پر رنگ تر است. سعي ما هم اين بوده که سرمايه گذار را تشويق کنيم و براي توسعه و تحول قزوين از توانايي آن ها استفاده کنيم. تا اين جاي کار براي جذب سرمايه گذار اقدامات خوبي صورت گرفته است، يعني موضوع به درستي تعريف شده، پروژه ها خوب معرفي شده اند و سرمايه گذار خوب و توانا هم جذب شده است. از اينجا به بعد وظيفه «مديريت متحد شهري» حائز اهميت است. يعني نه تنها شهرداري بلکه ادارات مرتبط با مسائل شهري و سرمايه گذاري، اين ها بايد براي موفقيت سرمايه گذار و انجام پروژه ها همراهي کنند. اما اگر حمايت کافي صورت نگيرد، سرمايه گذار فعلي نه تنها با رکود مواجه مي شود، بلکه سرمايه گذار بعدي هم ديگر اطمينان به ورود پيدا نخواهد کرد. ما در چند جلسه کار گروه عمراني شهري اين موضوع را مطرح کرديم و از عزيزان ادارات کل که مرتبط با اين موضوع هستند، خواستيم همراهي بيشتري با اين کار خلاقانه اي که در شهر شروع شده، داشته باشند.
اين نکته را هم بايد در نظر داشت، سرمايه گذاراني که وارد شهر قزوين مي شوند، براي جمعيت 2 ميليون نفري سرمايه گذاري مي کنند و پروژه ها بر اساس جمعيت 400 هزار نفري فعلي، برنامه ريزي نمي شود. ولي ما به دنبال اين موضوع نيستم که قزوين را به شهر 2 ميليون نفري تبديل کنيم، بلکه بر اساس برنامه چشم انداز، قزوين مي تواند به يک شهر گردشگري با جاذبه هاي مذهبي، طبيعي و آثار تاريخي بدل شود. اگر توانستيم گردشگر را بر اساس يک قطب جمعيت 12 ميليوني تهران، البرز و استان هاي همجوار و هم چنين 40 ميليون نفر عبوري در سال از قزوين، با وجود دانشگاه ها و تمام امکاناتي که داريم؛ جذب کنيم؛ سرمايه گذار در داخل شهر هزينه مي کند و به حتم موفق مي شود. ولي اگر شرايط مورد نظر فراهم نشود، در جذب سرمايه گذار با مشکل روبرو مي شويم و شهرداري هم به تنهايي قادر به فراهم کردن شرايط مناسب نيست. حتي چند اداره کل در کنار هم و افراد تاثير گذاري چون آقاي استاندار، نمايندگان محترم مجلس، امام جمعه محترم و مجموعه مديريت استان بر جذب سرمايه گذار در جهت تحول و پيشرفت شهر تاثيرگذار هستند.
اوضاع اقتصادي جديد و بحث تحريم، چه تاثيري در افتتاح و انجام پروژه ها و همکاري با پيمانکاران داشته است؟ و چگونه با اين شرايط «قزوين در مسير تحول» محقق مي شود؟
مديريت شهري قزوين به اين نتيجه رسيده است که با درآمدهاي سنتي امکان مديريت شهر وجود ندارد و شهرداري قزوين در هر لحظه حرکت هاي نوين اقتصادي در شهرهاي موفق داخل و خارج کشور و هم چنين نظريات اقتصاددانان موفق و هم چنين با تجربگان حوزه مديريت شهري را رصد مي کند. شهرداري در اوضاع اقتصادي فعلي، با همراهي شوراي شهر – به عنوان يک پارلمان محلي که در کنار ما قرار دارد- و با بررسي قوانين و مقررات موجود، حرکت هايي را آغاز کرده است که مي تواند تهديد تحريم را به فرصت تبديل کند. در کل در هر مقطعي از سال، به مقتضاي فرصت هايي که وجود دارد اگر مديريت شهري کار بلد و باهوش باشد، امکان استفاده از فرصت ها وجود دارد.
 لازم به ذکر است که شهرداري ها اختيارات فراواني دارند و اگر از آن ها درست استفاده کنند، هيچ موقع به بن بست نمي رسند. ما در حوزه مديريت شهري براي توسعه و پيشرفت قزوين، محدوديتي براي خودمان قائل نيستيم و در حد توان، ريسک پذيري داريم؛ اما بي گدار هم به آب نمي زنيم و با نگاه به گذشته و آينده براي شهر برنامه ريزي مي کنيم. به نظرم چون مديران و نمايندگان مجلس به عينه ديده اند که شهرداري قزوين صرفا به دنبال انجام کار است و از حواشي دوري مي کند، همه در حوزه هاي فرهنگي، نظارتي و قضايي براي پيشرفت شهر همکاري مي کنند.
چشم انداز آقاي شهردار براي آينده قزوين و توسعه يافتگي آن بر چه فلسفه اي استوار است؟ مي خواهيم مدرن و شيک مي شويم اما آيا به مشکلاتي چون ترافيک، حمل و نقل و لزوم حفظ منابع تاريخي توجه کرده ايم؟
موضوع پيچيده اي را مطرح کرديد. شهر قزوين يک چشم انداز با پنج عنوان اساسي دارد و هر کاري که در حوزه شهري انجام مي شود، با حفظ حمايت از بخش خصوصي و با استفاده از گروه با تجربه و مختصص در حوزه «قزوين +20 »، در راستاي اين چشم انداز است. در چشم انداز آمده است که قزوين شهر تاريخي، فرهنگي، مذهبي، دانشگاهي، بازرگاني و گردشگري است و نگاه توسعهِ پايدار، ملاک عمل شهرداري است. ما به هيچ عنوان نمي خواهيم آينده شهر را بفروشيم، ما امانت دار شهر هستيم و در هر برنامه اي که بخواهيم انجام بدهيم خط قرمزها، حرمت ها، هويت تاريخي و فرهنگي شهر را ملاک قرار مي دهيم و موفق بودن مان در اين عرصه، با قضاوت مردم سنجيده مي شود. بايد اشاره داشت که کار در شهر تاريخي و فرهنگي با کار در شهري جديد بسيار متفاوت است، ولي تاريخي و فرهنگي بودن دليلي بر مخالفت با مدرن شدن نيست و اين مورد جزو حقوق مردم است. ما از حدود 4 هزار هکتار وسعت محدوده شهري، يک بخش بافت تاريخي و يک بخش بناهاي تاريخي داريم که حداکثر وسعت اين مجموعه، يک سوم شهر است؛ ولي دو سوم ديگر شهر، محدوده اي است که کارهاي شهرسازي و معماري مدرن در آن انجام مي شود و سعي ما بر اين است که خللي در بافت تاريخي شهر به وجود نيايد.
 
در توسعه و پيشرفت قزوين، خط قرمزهاي فرهنگي و مذهبي را مدنظر داريم
 
قزوين با توجه به پتانسيل هاي بالاي مذهبي و تاريخي به صورت بالفعل يکي از نقاط برجسته براي جذب گردشگر در کشور است، اما در عمل از اين ظرفيت ها به صورت بالقوه استفاده نشده، شهردار مشکل را کجا مي بينند و چه راه حل هايي دارند؟
ما در 9 شهريور امسال، برنامه روز قزوين را داشتيم که خدا را شکر با استقبال مردم مواجه شد. شعار برنامه «قزوين شهر چهار انبياء و چهارمين حرم اهل بيت (ع) و پايتخت هنر خوشنويسي ايران اسلامي» بود. شهرداري هميشه سعي داشته از پتانسيل گردشگري مذهبي و از فرصت هاي تاريخي، حداکثر استفاده را بکند. از سال هاي گذشته پيگير امور امامزاده حسين (ع) بوديم و در سفر سوم رياست جمهوري با توضيحاتي که در هيات دولت داديم، مصوبه اي 20 ميليارد توماني براي امامزاده گرفتيم که اين مصوبه به خاطر شرايط اقتصادي، هيچ گاه به پول تبديل نشد. ولي توجه به اماکن متبرکه اولويت کاري ما است و اگر شرايط اقتصادي مقداري بهبود يابد، مطمئنا کارهاي جدي تري صورت خواهد گرفت. در زمينه مرمت آثار باستاني کارهاي مهمي چون مرمت سراي سعدالسلطنه انجام شده است و مرمت دولت خانه صفوي اولويت بعدي شهرداري است که در حدود دو سال است که به صورت ويژه در کنار دستگاه هاي ديگر به آن توجه مي شود. اميدواريم که در بافت مرکزي شهر، شرايط مناسبي براي انجام پروژه هاي فرهنگي و اجتماعي هم براي شهر قزوين و هم براي بهره برداران در سطح ملي، فراهم کنيم. بنده معتقدم که اگر شهر آماده حضور گردشگران باشد، همانند خانه ايست که آماده ميزباني است. چرا که آن خانه و شهر، هميشه منظم و تميز خواهد بود و صاحبخانه هم به رفاه خواهد رسيد. اگر ورود گردشگر با نگاه تحول اقتصادي در اولويت شهري قرار گيرد، مطمئنا بهره بردار اصلي اين موضوع، مردم شهر قزوين هستندکه به مانند مردم در شهرهاي اصفهان، شيراز و... از فضاهاي فرهنگي و تاريخي مناسب استفاده مي کنند و در کنار گردشگران از شهر لذت مي برند.
 
به جايگاه شورا نگاهي ندارم، ليستي براي شورا تدارک نديده ام و نخواهم ديد
 
جناب شهردار 5 دقيقه بيشتر به وقت مصاحبه باقي نمانده. به سراغ حرف و حديث هاي سال آينده برويم. گفته مي شود که مهندس نصرتي با ليست و برنامه به سراغ انتخابات شورا خواهد رفت؟
من هيچ گاه نگاهي به شورا نداشته ام، ليستي هم براي شورا تدارک نديده ام و در آينده هم تدارک نخواهم ديد، ولي توصيه هايي براي علاقه مندان به حضور در شوراي شهر دارم. آن هم با اين شرط که افراد حتما از متدينين و متشرعين باشند و هم چنين حفظ حقوق شهروندي را در اولويت کاري قرار دهند که اين شروط لازمه و شرط اوليه ورود به شورا است. چرا که در جايگاه شورا، افراد بيت المال و اموال عمومي را در اختيار دارند و اعضاء بايد مردم را نسبت به خودشان در اولويت ببيند. اين ها حرف هاي کلي براي حضور در شورا است. اما دو موضوع اختصاصي از نظر بنده براي ورود به شورا وجود دارد. اولا فرد خواهان حضور در شورا، بايد قائل به تفکر شورايي باشد تا بتواند در جمع کار بکند و هم چنين آشنا به مديريت شهري و به نوعي در اين زمينه متخصص باشد.
در شورا جمعي از تخصص ها وجود دارد، تخصص اجتماعي، عمراني، حقوقي، اقتصادي و ... و اگر اين مقولات با هم تعامل درست داشته باشند، جامعه اي متخصص خواهيم داشت. آن وقت است که اين جامعه در حدي قرار خواهد گرفت که بتواند از مشاوره افراد خبره استفاده کند. اين موضوع اصلا قابل قبول نيست که مثلا مهندس عمراني وارد شوراي شهر شود و اين فرد حرف اول و آخر شورا در حوزه عمران را بزند، بلکه اين مهندس عمران بايد در اندازه اي متخصص باشد که بتوانند از توانايي ديگر کارشناسان در رشته خود و يا ديگر رشته ها، در جاي خودش استفاده بکند. در برخي شوراهاي ديده شده که يک نفر مثلا با کارشناسي حقوق، وارد شورا مي شود و تمام مسايل حقوقي، قضايي را بر عهده مي گيرد. کساني که تمايل دارند عضو شورا شوند، بايد خود را در اين حد و حدود بدانند که از آدرس هاي موجود استفاده کنند تا به نتيجه برسند.
ارديبهشت ماه سال 92، سال چهارمي است که شما شهردار قزوين خواهيد بود، قصد داريد که مقداري اين زمان تمديد کنيد؟
بنده از 19 فروردين سال 88 و از حدود چهار سال پيش به حوزه شهردار وارد شدم، قبل از آن در حدود 20 سال در حوزه هاي گوناگون شهري از قبيل معاونت، مديرعامل و... حضور داشته ام. اين که علاقه مند به ادامه کار باشم، بيشتر به مقتضيات زمان برمي گردد. ما کارهاي نيمه تمام فراواني در مديريت شهري داريم و در بنده علاقه و وابستگي براي اتمام اين کارها وجود دارد، چرا که نمي خواهم اين کارها به آفت بخورد؛ ولي تصميم گيرنده اصلي، اعضاي جديد شورا خواهند بود که توسط مردم انتخاب مي شوند و بايد ديد که آن ها چه نگاهي به حوزه مديريت شهري دارند و مقصود تنها شخص شهردار نيست، بلکه بايد ديد اعضاي جديد چه نگاهي به حوزه مديريت شهري دارند. چون بنده به هيچ عنوان شهردار را تنها ملاک عمل نمي دانم، بلکه تفکر شهردار و مجموعه مديريت را ملاک عمل مي دانم. در کل انتخاب شهردار موضوعي دوطرفه است، تا روز انتخاب شوراي جديد، اگر شرايط مهيا بود و ما هم اين آمادگي را داشتيم، کار ادامه خواهد يافت و اگر شرايط مهيا نباشد، اتفاقات ديگري رقم خواهد خورد.
نگاه شما به مطبوعات چگونه است، جايگاه آن ها در شعار مسير قزوين در تحول مطبوعات کجاست؟ و تا چه حد انتقادات مطبوعات از اتفاقات شهري را بررسي  مي کنيد ؟
مدتي پيش، در جلسه اي، بحثي از مطبوعات به ميان آمد و بنده در آن جلسه گفتم که خبرنگار و اصحاب رسانه بايد زيرکي و هوش خاصي داشته باشند که اين لازمه کار رسانه است. اين که شرايط عمومي جامعه در هر لحظه از زمان چگونه رصد و اطلاع رساني شود، اين يک ويژگي مهم خبرنگار است. اگر از جانب رسانه ها، مديريت شهري مورد انتقاد قرار گيرد، اين انتقاد هاي سازنده مي تواند ياري گر مديريت شهري باشد که اين موضوع بسيار ارزشمندي است. بنده اعتقاد دارم که مجموعه اصحاب رسانه در روشن گري و تعريف متقابل حقوق شهروندي و ايجاد ارتباط بين مردم و مديران شهري بسيار تاثير گذارند. جامعه موفق، جامعه اي است که رسانه اي قوي داشته باشد و اين رسانه در لحظات و فرصت هاي مختلف، حق کلام را ادا کند و در جامعه تاثير بگذارد. اين باور و اعتقاد من است که مطبوعات چشم و گوش هاي شهروندان و مديران شهري هستند و با اين تفکر و در حد توان، سعي در تعامل با آن ها داريم.
سوال آخر، نشريه ما در آستانه سال جديد منتشر خواهد شد، صحبت بهارانه اي با مردم داريد ؟
اميدوارم که سال 92، با تمام فراز و نشيب هايي که با توجه به انتخابات رياست جمهوري و شوراها پيش رو داريم، سالي پر از برکت و موفقيت باشد و ما به عنوان مجموعه مديريت شهري حداکثر بهره برداري را براي مردم و به نفع نظام اسلامي داشته باشيم.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط