شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

توسط کاربران سايت قزوين امروز؛

نصرتي، شهردار قزوين چهره اجتماعي سال 91 استان قزوين شد

با پايان زمان نظرسنجي مرحله دوم سايت قزوين امروز براي انتخاب چهره قزوين در سال 1391 نتايج آن مشخص و مهندس مسعود نصرتي، شهردارقزوين و رئيس هيات کشتي استان قزوين به عنوان چهره اجتماعي سال 91 استان قزوين انتخاب شد.

 

با پايان زمان نظرسنجي مرحله دوم سايت قزوين امروز براي انتخاب چهره قزوين در سال 1391 نتايج آن مشخص و مهندس مسعود نصرتي شهردارقزوين و رئيس هيات کشتي استان قزوين به عنوان چهره اجتماعي سال 91 استان قزوين از سوي کاربران و بازديدکنندگان انتخاب شد.
 
بنابراين گزارش؛ سايت قزوين امروز پس از پايان نظرسنجي در مرحله اول تصميم گرفت چند چهره که تعداد آرا آنها فاصله قابل توجهي با ديگران دارد را در حوزه هاي مختلف به عنوان چهره سال معرفي کند که در نهايت حجت السلام سيد مرتضي حسيني، نماينده مردم آبيک، البرز و قزوين به عنوان چهره سياسي سال؛ مسعود نصرتي، شهردار قزوينو رئيس هيات کشتي قزوين به عنوان چهره اجتماعي سال؛احسان لشگري کشتي گير ملي پوش و حماسه ساز قزويني به عنوان چهره ورزشي سال و حجت السلام اسماعيل صادقي نيارکي، دادستان عمومي و انقلاب استان قزوين به عنوان چهره قضائي سال 91 انتخاب شد.
 قابل ذکر است کاربران قزوين امروز در دو حوزه فرهنگي و اقتصادي در دو مرحله نظرسنجي، فردي را شايسته چهره سال ندانستند.
بنابراين گزارش؛  امسال نخستين سال انتخاب چهره سال قزوين در قزوين بود. قزوين امروز براي ساير گزينه هاي چهره سال که به مرحله اول يا دوم راه يافته بودند آرزوي موفقيت دارد و اميدوار است با افزايش ارتباطات رسانه اي و محبوبيت آنها، همچنان به عنوان گزينه هاي چهره هاي سال آينده مطرح باشند.
گفتني است؛ حجت السلام و المسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي فرد(نايب رئيس فعلي مجلس و نماينده سابق قزوين)، حجت السلام سيد مرتضي حسيني(نماينده قزوين)، سردار سيروس صابري (معاون سابق سياسي امنيتي استاندار قزوين)، حجت السلام اسماعيل صادقي نيارکي (دادستان قزوين)، احمد عجم (استاندار قزوين)، حجت السلام قدرت الله عليخاني (نماينده سابق قزوين)، پلوان احسان لشگري (کشتي گير قزويني)، دکتر داوود محمدي (نماينده قزوين)، دکتر مرتضي موسي خاني(رئيس دانشگاه آزاد قزوين)، مهندس مسعود نصرتي(شهردار قزوين) از گزينه هاي در مرحله دوم سايت قزوين امروز قرار داشتند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط