شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

عرشیان، سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین:

جلسه توجیهی نیروهای گشت و بازرسی حمل و نقل عمومی به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار شد

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: جلسه توجیهی نیروهای گشت و بازرسی حمل و نقل عمومی به مناسبت بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 97 –- 98 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ عرشیان افزود: در این جلسه، که به منظور افزایش ضریب ایمنی و اخلاقی سرویس مدارس دانش آموزی و بررسی راهکارهای نظارت بر فعالیت سرویس مدارس در سال تحصیلی 97 98 برگزار شد، مقرر گردید 2 خودروی گشت و بازرسی حمل و نقل عمومی شهرداری در تمام ایام ماه مهر در ناحیۀ 1 و 2 آموزش و پرورش، خودروهای سرویس مدارس را مورد نظارت و کنترل قرار دهند. همچنین مقرر شد یک خودروی ویژۀ بازرسی در طول سال جهت کنترل و نظارت بر خودروهای سرویس مدارس اختصاص یابد.

وی عنوان کرد: در جریان این بازرسی ها، چنانچه تخلف راننده سرویس مدارس توسط خودروی بازرسی حمل و نقل عمومی محرز شود، پرونده وی به کمیتۀ انضباطی سازمان تاکسیرانی ارجاع خواهد شد.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین تصریح کرد: کنترل و نظارت بر عملکرد 4 هزار تاکسی  و 300 اتوبوس و توجه ویژه به مشکلات ترافیکی ناشی از کاربری های جاذب سفر و تقاطع ها، از دیگر وظایف بازرسان حمل و نقل عمومی شهرداری قزوین که زیر نظر مستقیم معاون محترم حمل و نقل ترافیک شهرداری فعالیت می کنند، محسوب می شود.

عرشیان در خاتمه گفت: از خانواده ها خواهشمندیم برای پیشگیری از هر گونه حوادث ناخوشایند (اعم از جانی، مالی و اخلاقی) از انتخاب سرویس مدارس به صورت مستقیم خودداری کنند و حتماً از سرویس مدارسی که تحت نظارت سازمان تاکسیرانی و فعالیت می کند استفاده کنند.

تصاویر مرتبط