دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

بررسي 4 پرونده تخلف تاکسيرانان در نخستين جلسه هيأت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در سال 97

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در نخستين جلسه هيأت انضباطي سازمان در سال جاري 4 پرونده تخلف تاکسيرانان تحت نظارت سازمان مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي‌زاده افزود: رسيدگي به شکايات شهروندان درباره عملکرد تاکسيرانان به صورت مستمر و روزانه در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين انجام مي شود.

وي عنوان کرد: برخي از پرونده‌ها نياز به رسيدگي بيشتر دارد، به همين خاطر اين نوع پرونده‌ها به هيأت انضباطي سازمان تاکسيراني ارجاع داده مي شود تا با بررسي بيشتر، رأي مرتبط با آن صادر شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: شکايات شهروندان درباره عملکرد تاکسيرانان که به اين سازمان گزارش مي شود با دقت بالايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد تا با برخوردهاي قانوني، مانع تکرار تخلف از سوي تاکسيرانان باشيم.

دربندي زاده با اشاره به تشکيل نخستين جلسه هيأت انضباطي سازمان در سال جاري گفت: در نخستين جلسه هيأت انضباطي سازمان در سال جاري 4 پرونده تخلف تاکسيرانان تحت نظارت سازمان مورد رسيدگي قرار گرفته و آراء مرتبط با هر يک از آن ها نيز صادر شده است.

وي خاطرنشان کرد: پرداخت جريمه نقدي و اخراج از ناوگان تاکسيراني به مدت يک ماه جزو جريمه هايي بود که براي تاکسيرانان متخلف در نظر گرفته شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: با وجود اينکه ارتکاب تخلف از سوي تاکسيرانان انگشت شمار است، اما به منظور جلب رضايت شهروندان و مسافران، با تاکسيرانان متخلف در چارچوب قوانين تاکسيراني برخورد مي کنيم.

پايان پيام

تصاویر مرتبط