دوشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مطرح کرد؛

رسيدگي به شکايات مردمي از عملکرد تاکسيرانان قزويني

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در يک ماه گذشته 26 مورد شکايت در خصوص عملکرد تاکسيرانان و تخلفات آنان از سوي شهروندان به واحد رسيدگي به شکايات سازمان ارجاع داده شد که به صورت کامل مورد رسيدگي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: شکايات رسيده از سوي شهروندان در خصوص عملکرد تاکسيرانان و يا تخلفاتي که مرتکب مي شوند، به صورت روزانه در واحد شکايات سازمان مورد رسيدگي قر ار مي‌گيرد.

وي عنوان کرد: هدف از سرعت عمل در رسيدگي به اين شکايات، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب رضايت خاطر آنان است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: با نظارت دقيق سازمان تاکسيراني بر نحوه عملکرد تاکسيرانان و در نظر گرفتن جرايم مختلف براي تاکسيرانان متخلف، در کنار آموزش هايي که در کلاس هاي آموزشي به تاکسيرانان ارائه مي شود، موجب شده که شاهد کاهش تنش و درگيري بين تاکسيرانان با يکديگر و همچنين با مسافران باشيم.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد:  تاکسي وسيله اي امن و مطمئن و راننده تاکسي امين مردم است، بنابراين به شهروندان توصيه مي شود در سفرهاي درون شهري خود حتما از تاکسي هاي تحت نظارت سازمان استفاده کنند و از استفاده از خودروهاي شخصي خودداري کنند.

تصاویر مرتبط