جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۰۶

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

دوره آموزشي ويژه تاکسيرانان برگزار شد

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: دوره آموزشي ويژه تاکسيرانان در بهمن ماه سال جاري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي

دربندي¬زاده افزود: سازمان تاکسيراني با توجه به رسالت و اهداف خود مبني بر ارتقاي دانش و مهارت هاي شغلي تاکسيرانان و ارائ? خدمات بهينه به شهروندان، به برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه تاکسيرانان به صورت ادواري اقدام  مي نمايد.

وي افزود: دور? آموزشي ويژ? بهمن سال 1396با موضوعاتي چون: آشنايي با قوانين و مقررات سازمان تاکسيراني، آشنايي با نکات راهنمايي و رانندگي، آشنايي با نحوه کار با کپسول آتش نشاني، نحوه برخورد با مسافر، نظافت و پاکيزگي خودرو و نکات فني نگهداري خودرو برگزار شد و صادقي مسئول رسيدگي به شکايات سازمان تاکسيراني، سرگرد محمدي مسئول  آموزش پليس راهور، مظفري معاون اداره محيط زيست، رحماني کارشناس اداره فني و حرفه اي و جمالي مسئول ايستگاه آتش نشاني مينودر مطالب آموزشي سودمندي را براي تاکسيرانان بيان کردند. پايان جلسه نيز با برگزاري آزمون همراه بود.

دربندي زاده با ذکر اين نکته که رانندگي تاکسي يک شغل تخصصي است که نياز به آموزش و مهارت فراوان دارد افزود: اين دوره با استقبال تاکسيرانان محترم برگزار شد و  با توجه به سودمند بودن مباحث مطرح شده براي تاکسيرانان و شهروندان، اين دوره ها به طور مستمر براي گروه¬هاي ديگري از تاکسيرانان که در مرحل? تمديد مجوز فعاليت هستند برگزار خواهد شد