یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

دربندي‌زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

فعاليت مسافربرهاي اينترنتي در شهر قزوين غيرقانوني است

عبدالعلي دربندي‌زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: مسافربرهاي اينترنتي که اکنون در شهر قزوين اقدام به ثبت نام از رانندگان و جابجايي مسافر مي‌کنند، غيرقانوني مي‌باشد و اين سازمان مجوزهاي لازم را براي فعاليت آن‌ها صادر نکرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: به منظوره راه‌اندازي تاکسي اينترنتي تحت نظارت سازمان تاکسيراني در قزوين، اين سازمان با چند شرکت که در اين زمينه فعاليت مي‌کنند، مذاکراتي انجام‌ داده است.

وي اضافه کرد: شوراي اسلامي شهر قزوين آيين نامه پيشنهادي طرح تاکسي اينترنتي تحت نظارت سازمان تاکسيراني را مصوب کرده و پيرو اين مصوبه تاکنون جلسات متعددي با حضور مديران شرکت‌هاي حمل‌ونقل درون‌شهري(آژانس‌ها)، نمايندگان آژانس‌ها و نماينده رانندگان شبکه تاکسي بي‌سيم 133 برگزار شده است که اين جلسات دستاوردهاي مطلوبي در برداشته و در حال بررسي و جمع بندي نظرات هستيم.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين قول مساعد براي برخورد قانوني با فعاليت غيرمجاز مسافربرهاي اينترنتي در  شهر قزوين داده‌ است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اکنون چند شرکت که در زمينه سامانه حمل و نقل اينترنتي فعال هستند، در نشست هاي راه اندازي تاکسي اينترنتي تحت نظارت سازمان تاکسيراني، خدمات و قابليت هاي نرم افزار خود را تشريح کردند تا نمايندگان تاکسيرانان با بررسي مزاياي هر يک از اين شرکت‌ها، در نهايت يکي از آن‌ها را براي عقد قرارداد انتخاب کنند.

پايان پيام