یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

دربندي‌زاده،مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

اضافه شدن 10 دستگاه تاکسي گردشي به خطوط تاکسيراني قزوين

عبدالعلي دربندي‌زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در يک ماه گذشته 10 دستگاه تاکسي گردشي به خطوط تاکسيراني درون‌شهري تحت نظارت اين سازمان اضافه شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: تاکسي‌هاي تحت نظارت سازمان به‌صورت گردشي و خطي فعاليت مي‌کنند که تاکسي‌هاي گردشي در صورت فعاليت مطلوب و عملکرد مثبت مي‌توانند براي ورود به خطوط تاکسيراني اقدام کنند.

وي عنوان کرد: درخواست تاکسيراناني که متقاضي فعاليت در خطوط تاکسيراني هستند در کميته خطوط سازمان بررسي مي‌شود تا تاکسيرانان گردشي با عملکرد مطلوب‌تر براي ورود به خطوط انتخاب شوند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: در يک ماه گذشته 40 درخواست از سوي تاکسيرانان براي حضور در خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان به کميته خطوط ارائه شد که پس از بررسي‌هاي لازم 10 نفر از اين تاکسيرانان که نسبت به بقيه عملکرد مطلوب‌تري داشتند براي فعاليت در خطوط تاکسيراني انتخاب شدند.

دربندي زاده خاطرنشان کرد: همچنين در اين مدت پنج تاکسيران نيز به دليل ارتکاب تخلف و عدم رعايت قوانين آئين‌نامه‌اي، از خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان خارج شده و به صورت گردشي فعاليت مي‌کنند.

وي با اشاره به برخي از شرايط لازم براي حضور تاکسيرانان در خطوط تاکسيراني يادآور شد: برخورداري از سابقه فعاليت بيش از 5 سال و نداشتن پرونده در هيئت انضباطي سازمان از جمله مهم‌ترين شرايط لازم براي فعاليت تاکسيرانان در خطوط درون‌شهري است.

پايان پيام