یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

دربندي‌زاده،مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

رسيدگي به 20 پرونده تخلف تاکسيرانان در هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين

عبدالعلي دربندي‌زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني قزوين در يک ماه گذشته 20 پرونده‌ تخلف تاکسيرانان را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: رسيدگي به شکايات رسيده از سوي شهروندان در خصوص نحوه عملکرد تاکسيرانان به‌ صورت روزانه در سازمان تاکسيراني بررسي‌شده و مواردي که نياز به رسيدگي بيشتر دارد به هيئت انضباطي سازمان ارجاع داده مي‌شود.

وي عنوان کرد: در اين راستا طي يک ماه گذشته 20 پرونده تخلف تاکسيرانان در هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مورد رسيدگي قرار گرفت.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به عمده تخلفاتي که تاکسيرانان مرتکب مي‌شوند، تصريح کرد: در اين جلسه از هيئت انضباطي، بيشتر پرونده‌ها مربوط به تخلفات ثبت‌شده تاکسيرانان توسط دوربين‌هاي نظارتي، درگيري تاکسيرانان با يکديگر يا با مسافر بوده است.

دربندي زاده افزود: مواردي از قبيل سوار کردن مسافر خارج از مسير، توقف‌هاي ممنوعه يا دوبل ايستادن، از جمله تخلفاتي است که دوربين‌هاي نظارتي آن‌ها را ثبت کرده و بر مبناي آن، تاکسيراناني که مرتکب تخلف شده باشند، جريمه مي‌شوند.

وي خاطرنشان کرد: پس از رسيدگي به تخلفات تاکسيرانان در هيئت انضباطي سازمان، برخي از آن‌ها بابت تخلفي که مرتکب شده بودند جريمه شدند و خودروي  تعدادي ديگر نيز توقيف شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: شهروندان مي¬توانند شکايات خود را از طريق شماره تلفن 33848 داخلي 110 و يا شماره پيام كوتاه 30007133 و همچنين پيشنهادات و انتقادات خود در خصوص نحوه خدمات‌دهي سازمان تاکسيراني را از طريق شماره تلفن33848 داخلي  120 و يا شماره پيام كوتاه 30008464 ارائه کنند.

پايان پيام