جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

نمايندگان تاکسيرانان و مديران آژانس‌ها در هيأت انضباطي انتخاب شدند

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: با برگزاري انتخابات، نمايندگان تاکسيرانان و مديران شرکت‌هاي حمل‌ونقل درون‌شهري(آژانس ها) انتخاب و معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: هيأت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين وظيفه بررسي شکايات و تخلفات تاکسيرانان را بر عهده دارد و براي رسيدگي به اين موضوعات نمايندگان تاکسيرانان هم در هيأت انضباطي حضور دارند.

وي عنوان کرد: هيأت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بر اساس آئين‌نامه اجرايي الحاق يک تبصره به ماده واحده قانوني راجع به تمرکز حضور تاکسيراني‌ها در شهرداري‌ها تشکيل مي‌شود.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: اين هيأت از 3 عضو تشکيل شده که شامل نماينده شوراي اسلامي شهر، نماينده شهردار و نماينده تاکسيرانان و مديران شرکت‌هاي حمل‌ونقل درون‌شهري است.

دربندي زاده با اشاره به برگزاري انتخابات هيأت انضباطي سازمان گفت:  اين دوره از انتخابات نمايندگان تاکسيرانان و مديران شرکت‌هاي حمل‌ونقل درون‌شهري(آژانس‌ها) با استقبال بسيار خوب تاکسيرانان رانندگان در حسينيه شهيد مطهري سپاه برگزار شد.

وي خاطرنشان کرد: در اين دوره از انتخابات، علي لطفي کلاسي به‌عنوان نماينده تاکسيرانان و ابراهيم بخشي ها نيز به ‌عنوان نماينده مديران شرکت‌هاي حمل‌ونقل درون‌شهري(آژانس‌ها) براي حضور در هيأت انضباطي انتخاب و معرفي شدند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اين افراد به‌عنوان اعضاي اصلي هيأت انضباطي سازمان به مدت 2 سال در جلسات اين هيأت حضور خواهند يافت.