دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

بررسي 7 پرونده تاکسيرانان در هيأت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

عبدالعلي دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در ماه اخير هفت مورد از پرونده‌هاي تخلف تاکسيرانان در هيأت انضباطي اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت.

`

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: شکايات مردمي رسيده به سازمان تاکسيراني مبني بر ارتکاب تخلف توسط تاکسيرانان به صورت روزانه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و مواردي که نياز به بررسي بيشتر دارد به هيأت انضباطي ارجاع داده مي‌شود.

وي با اشاره به مواردي که منجر به ارجاع پرونده تاکسيران به هيئت انضباطي مي‌شود، عنوان کرد: تاکسيراناني که به تذکرات داده شده از سوي بازرسان سازمان توجه نکرده و تخلف انجام شده را تکرار کنند، بايد براي پاسخگويي به برخي  سؤالات و اعمال جريمه به هيئت انضباطي سازمان مراجعه کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد:  در يک ماه اخير  7 مورد از پرونده‌هاي تخلف تاکسيرانان که نياز به بررسي در هيأت انضباطي داشت در اين هيأت مورد رسيدگي قرار گرفت و آراي پرداخت جريمه نقدي، ابطال پروانه فعاليت و  توقيف خودرو براي آن‌ها صادر شد.

 

دربندي زاده يادآور شد:  تمام تلاش مجموعه تاکسيراني شهرداري قزوين ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب رضايت آنان است که اميدواريم در اين راه موفق عمل کنيم.