دوشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

اضافه شدن 20 تاکسي به خطوط تاکسيراني شهر قزوين

عبدالعلي دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: با توجه به درخواست حضور تاکسيرانان در خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان، در يک ماه اخير با درخواست 20 تاکسيران در اين مورد موافقت شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: تاکسيرانان تحت نظارت سازمان به 2 صورت گردشي و حضور در خطوط تاکسيراني فعاليت مي‌کنند.

وي عنوان کرد:  تاکسيرانان گردشي در صورتي که در انجام وظايف خود موفق عمل کرده و تخلفي نداشته باشند مي‌توانند براي حضور در خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان درخواست ارائه کنند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: درخواست تاکسيرانان در کميته ويژه‌اي که به اين منظور تشکيل مي‌شود، مورد بررسي قرار گرفته  و در صورت موافقت کميته مي‌توانند در خطوط تحت نظارت سازمان فعاليت کنند.

دربندي زاده با اشاره به شرايطي که براي حضور تاکسيرانان در خطوط تحت نظارت سازمان نياز است، گفت: برخورداري از سابقه فعاليت بيش از 5 سال و نداشتن پرونده در هيئت انضباطي از جمله مهم‌ترين شرايط لازم براي فعاليت تاکسيرانان در خطوط درون‌شهري است.

وي خاطرنشان کرد: بر اين اساس در يک ماه اخير درخواست 20 تاکسيران گردشي مبني بر حضور در خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان مورد موافقت قرارگرفته و اين تاکسيرانان در خطوط تاکسيراني مشغول فعاليت شدند.

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: پس از حضور تاکسيرانان در خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان، به ‌صورت مستمر از نحوه عملکرد آنان بازرسي به عمل مي‌آيد تا تاکسيرانان غيرفعال نيز از خطوط خارج شوند، زيرا مهم‌ترين رسالت سازمان ارائه خدمات مطلوب و باکيفيت به شهروندان است.