دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

جابه‌جايي 30 تاکسيران از خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در ماه‌هاي اخير، حدود 30 نفر از تاکسيرانان ناوگان تاکسيراني شهرداري قزوين پس از احراز شرايط، به خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان اضافه شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين، عبدالعلي دربندي زاده افزود: در راستاي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در مقاطع زماني مختلف، تعداد تاکسيرانان خطوط افزايش مي يابد که اين امر در نتيجه اعطاي امتياز خط و يا تغيير محل کار و جابه جايي تاکسيرانان محقق مي شود.

وي عنوان کرد: در ماه هاي اخير نيز حدود 30 نفر از تاکسيرانان به خطوط تحت نظارت سازمان اضافه شدند که برخي از آنها امتياز خط گرفتند و تقريباً به همان تعداد تاکسيران نيز به دليل تکرار سه بار تخلف، از خطوط تاکسيراني خارج شدند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: بيشترين خروجي از خطوط تاکسيراني مربوط به خط ميدان آزادي- دو راه همدان بود.

دربندي زاده يادآور شد: دوربين هاي نظارتي مرکز کنترل ترافيک که در نقاط مختلف شهر نصب شده است، تخلفات تاکسيرانان را گزارش داده و در صورت تکرار سه بار تخلف، پرونده تاکسيران متخلف به هيئت انضباطي سازمان ارجاع و بعد از طرح موضوع و احراز تخلف، اقدامات لازم براي خروج تاکسيران از خطوط تاکسيراني انجام مي شود.

پايان پيام