پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

بررسي 20 پرونده در هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين

عبدالعلي دربندي‌زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: از اول تيرماه تاکنون 20 پرونده تخلف تاکسيرانان در هيئت انضباطي اين سازمان بررسي شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: برگزاري جلسات هيئت انضباطي سازمان که به دليل تداخل با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر مدتي متوقف شده بود، از ابتداي تيرماه سال جاري اين هيئت، فعاليت خود را دوباره آغاز کرد.

وي عنوان کرد: از ابتداي تير ماه سال جاري تاکنون 5 جلسه هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار شده و در اين جلسات در مجموع 20 پرونده تخلف تاکسيرانان مورد بررسي قرار گرفته است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: از مجموع اين پرونده ها 2 پرونده منجر به ابطال مجوز و بررسي ساير پرونده ها منجر به صدور جريمه براي تاکسيران متخلف شده است.

دربندي زاده يادآور شد: هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين هر 2 هفته يک بار به منظور بررسي موضوعات تخلف تاکسيراناني که بيش از يک بار مرتکب تخلف شده اند، تشکيل شده و تصميمات نهايي در خصوص تعيين تکليف تاکسيرانان متخلف در جلسات اين هيئت اتخاذ مي شود.

پايان پيام