جمعه ۱۳۹۶/۰۳/۱۹

دربندي‌زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان طرح تخفيف معاينه فني تاکسي‌ها در شهر قزوين

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: طرح تخفيف معاينه فني تاکسي‌ها در شهر قزوين به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛دربندي‌زاده افزود: در طرح تخفيف معاينه فني تاکسي ها که از مرداد ماه تا پايان سال 1395 به اجرا درآمد، هزار و 498 تاکسي شرکت کردند که از اين تعداد هزار و 109 دستگاه در مرحله اول موفق به دريافت معاينه فني شدند و تعداد 379 دستگاه نيز با بر طرف کردن عيوب خودروهاي خود، در مرحله دوم معاينه فني را دريافت کردند.

دربندي زاده افزود: از تعداد 379 دستگاه تاکسي که در مرحله اول مردود شدند، 314 دستگاه به دليل آلايندگي خودرو، 69 دستگاه به دليل کمک فنر، 76 دستگاه به دليل نقص ترمز، 22 دستگاه به دليل انحراف محور و 10 دستگاه نيز به دليل عيوب ظاهري از دريافت معاينه فني در مرحله اول باز ماندند که با بر طرف کردن عيوب ذکر شده، موفق به دريافت معاينه فني در مرحله دوم شدند.

وي افزود: با توجه به اين که سايت نوسازي ناوگان فرسوده در سراسر کشور فقط تا پايان تير ماه سال جاري باز  است و مالکان تاکسي هاي فرسوده تا تاريخ ياد شده فرصت دارند در  اين سايت ثبت نام  کنند، طرح تخفيف معاينه فني خودروها که به منظور تشويق تاکسيرانان به ثبت نام در سايت نوسازي به اجرا درآمده بود، از ابتداي سال 1396 متوقف شد و از اين به بعد براي تاکسيراناني که در سايت نوسازي ناوگان ثبت نام کنند، گواهي معاينه فني صادر نخواهد شد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط