سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

تقدير از تاکسيران خوش برخورد و وظيفه شناس قزويني

عبدالعلي دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: از آقاي داريوش نوروزي ها تاکسيران خوش برخورد و وظيفه شناس سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تقدير به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده  افزود: شهروندان در تماس هاي تلفني، از آقاي داريوش نوروزي ها تاکسيران گردشي سازمان تاکسيراني به خاطر برخورد خوب و پسنديده با مسافران، رعايت نرخ کراي? مصوب، نظافت و پاکيزگي خارج و داخل خودرو، خوشبو و معطر بودن داخل خودرو و رعايت نظم و انضباط در فعاليت تشکر کردند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: با توجه به اهميت رضايت شهروندان از عملکرد سازمان تاکسيراني، با اهداي کارت هديه، از اين تاکسيران وظيفه شناس تقدير و تشکر به عمل آمد.

وي يادآور شد: مهمترين رسالت سازمان ارائه خدمات مطلوب و باکيفيت به شهروندان است و اميدواريم بتوانيم خدمات در خور توجهي را به شهروندان ارائه داده و در جلب رضايت خاطر آنان موفق باشيم.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط