پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد؛

رسيدگي به بيش از 100 مورد گزارش شهروندان در مورد خدمات دهي تاکسيرانان

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: از ابتداي مهر تا نيمه آبان ماه سال جاري 116 مورد از گزارش هاي رسيده از سوي شهروندان در خصوص نحوه خدمات دهي تاکسيرانان مورد رسيدگي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده افزود: يکي از وظايف سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين کنترل و نظارت بر عملکرد تاکسيرانان است تا در صورت بروز تخلف از آنان، تذکرات لازم ارائه شود.

وي عنوان کرد: همچنين تاکسيراناني که به قوانين سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در ارائه خدمات به شهروندان دقت داشته و اين قوانين را به درستي رعايت کنند، مورد تقدير قرار مي گيرند.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: به منظور نظارت بيشتر بر عملکرد تاکسيرانان ضمن اين که بازرسان سازمان به صورت مستمر بر عملکرد آنان نظارت دارند، از گزارشات مردمي نيز استفاده مي کنيم.

دربندي زاده گفت: بر اين اساس از ابتداي مهرماه تا نيمه آبان ماه سال جاري 116 مورد از گزارش هاي مردمي رسيده از سوي شهروندان در خصوص نحوه خدمات دهي تاکسيرانان مورد رسيدگي قرار گرفت.

وي با اشاره به اينکه اين گزارش ها به صورت حضوري، تلفني و پيامکي دريافت مي شود، بيان کرد: ازمجموع گزارشات دريافت شده از سوي شهروندان در مدت مذکور 62 مورد حضوري، 19 مورد تلفني و 35 مورد نيز پيامکي بوده است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: عمده تخلفاتي که از سوي تاکسيرانان رخ مي دهد دريافت کرايه اضافه و برخورد نامناسب با مسافران است و به منظور کاهش اين تخلفات، تذکرات لازم به تاکسيرانان متخلف داده مي شود.

دربندي زاده اظهار کرد : شهروندان مي­توانند شکايات خود را از طريق شماره تلفن 33848 داخلي 110 و يا شماره پيام كوتاه 30007133 و همچنين پيشنهادات و انتقادات خود در خصوص نحوه خدمات دهي سازمان تاکسيراني را از طريق شماره تلفن33848 داخلي  120 و يا شماره پيام كوتاه 30008464 ارائه نمايند.

وي يادآور شد: اميدواريم با همکاري شهروندان بتوانيم در افزايش کيفيت خدمات قابل ارائه از سوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين موفق عمل کنيم.

 

تصاویر مرتبط