شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

دربندي زاده ، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

آئين نامه هيئت انضباطي سازمان به روزرساني شد

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: آئين¬نامه هيئت انضباطي سازمان با همکاري اعضاي هيئت انضباطي به روزرساني شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده افزود: با توجه به اينکه آئين نامه هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مصوب زمان تأسيس اين سازمان که سال 1376 است، به روزرساني آن ضرورت داشت.

وي عنوان کرد: بر اين اساس با همکاري اعضاي هئيت انضباطي آئين نامه مذکور به روزرساني شده و اصلاحات لازم در آن انجام گرفته است.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: پس از به روزرساني انجام شده در آئين نامه هيئت انضباطي سازمان، آئين نامه مذکور بايد مراحل اداري لازم را طي کند تا قابليت اجرا داشته باشد.

دربندي­زاده خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه­ريزي صورت گرفته انتظار مي رود آئين نامه جديد هيئت انضباطي سازمان پس از طي مراحل قانوني از هفته آينده قابل اجرا باشد.

وي يادآور شد: اميدواريم با به روزرساني آئين نامه هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بتوانيم با رعايت قوانين و مقررات حوزه حمل و نقل که مرتبط با سازمان است، خدمات مطلوبي به شهروندان ارائه داده و رضايت خاطر آنان را جلب کنيم.

تصاویر مرتبط