پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

طرح نوسازي و توسعه ناوگان تاکسيراني قزوين در سال 91

مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از اجراي طرح نوسازي و توسعه ناوگان تاکسيراني قزوين در سال 91 خبر داد.

 

جواد صباغان مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در سال جاري 400 دستگاه تاکسي نوسازي شده و 120 دستگاه نيز به ناوگان تاکسيراني اضافه مي شوند که اعتبار لازم براي هر دستگاه جهت نوسازي و توسعه 140 ميليون ريال مي باشد.
وي همچنين از هوشمند کردن شبکه حمل و نقل در سال جاري خبر داد و گفت: طرح هوشمند کردن شبکه حمل و نقل با نصب بر روي تمامي تاکسي هاي سطح شهر در سال جاري در دستور GPS کار سازمان اتوبوسراني قرار دارد.
مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در ادامه گفت: طرح نصب GPS شامل ردياب، تاکسي متر و پرداخت الکترونيکي کرايه از سوي مسافران مي باشد که با اعتبار 10 ميليارد ريال اجرايي مي شود.
جواد صباغان همچنين از ايجاد جايگاه هاي تاکسي در سطح شهر خبر داد و گفت: اين سازمان طرح دو منظوره کردن جايگاه CNG تاکسي را نيز در مجموع با اعتبار هفت ميليارد ريال در سال جاري اجرايي خواهد کرد تا در اين جايگاه علاوه بر CNG، بنزين نيز توزيع شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط