سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

مسئول شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني قزوين:

دو شرکت حمل و نقل درون شهري در قزوين راه‌اندازي شد

خالقي، مسئول امور شرکت هاي حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در سال جاري دو شرکت حمل و نقل درون شهري(آژانس) در شهرک مشعلدار به بهره برداري رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، جواد خالقي افزود: با توجه به درخواست هاي اعلام شده و نيازسنجي صورت گرفته در سال جاري دو شرکت حمل و نقل درون شهري(آژانس) در شهرک مشعلدار افتتاح شد.

وي با اشاره به شرايط تأسيس شرکت حمل و نقل درون شهري(آژانس) عنوان کرد: داشتن مکان مناسب حدود 25مترمربع، داراي سرويس بهداشتي، بالکن و مکاني مناسب براي استراحت رانندگان و داشتن پارکينگ مناسب براي پارک خودروها از جمله شرايط تأسيس آژانس ها به شمار مي رود.

مسئول امور شرکت هاي حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: مکان مورد نظر براي راه اندازي شرکت حمل و نقل درون شهري بايد از نظر اداره اماکن عمومي مورد تاييد بوده و در سازمان ثبت اسناد واملاک نيز به ثبت برسد.

خالقي با اشاره به اينکه فردي متقاضي دريافت مجوز نيز بايد شرايط خاصي داشته باشد، خاطرنشان کرد: داشتن گواهي سوءپيشينه، عدم اشتغال به شغل ديگر، تأهل و گواهي عدم اعتياد که با تأييد اداره کل اماکن عمومي به اثبات مي رسد از شرايط ويژه براي دريافت مجوز مدير شرکت حمل و نقل درون شهري(آژانس) است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط