پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

خالقي، مسئول شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني قزوين

نظارت بر شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري به صورت روزانه صورت مي‌گيرد

جواد خالقي، مسئول امور شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافران، نظارت بر شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس) به صورت مستمر و روزانه صورت مي‌گيرد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ جواد خالقي افزود: يکي از وظايفي که بر عهده واحد امور شرکت هاي حمل و نقل سازمان قرار گرفته، نظارت مستمر و روزانه بر فعاليت آژانس ها است.

وي با اشاره به شاخص هايي که در نظارت بر عملکرد شرکت هاي حمل و نقل درون شهري مدنظر قرار مي گيرد، عنوان کرد: مکان اين شرکت ها، وضعيت عملکرد مديران و رانندگان آژانس از جمله مواردي است که در نظارت هاي روزانه شرکت هاي حمل و نقل درون شهري مد نظر قرار مي گيرد.

مسئول امور شرکت ها حمل و نقل درون شهري سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: نظارت بر وضعيت خودروهايي که در اين شرکت ها فعاليت مي کنند از نظر داشتن آرم آژانس، نظافت خودرو و مجوز فعاليت از ديگر مواردي است که در نظارت ها لحاظ مي شود.

خالقي يادآور شد: نظارت هاي مستمر بر فعاليت شرکت هاي حمل و نقل درون شهري موجب مي شود با رفع نواقصي که در سرويس دهي اين شرکت ها وجود دارد، بتوانيم خدمات مطلوب تري را به مسافران ارائه داده و رضايت آنان را جلب کنيم.

 

تصاویر مرتبط