یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

تقوي، معاون سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

شرايط واگذاري شبکه تاکسي بي سيم به بخش خصوصي بررسي مي شود

معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: شرايط واگذاري شبکه تاکسي بي سيم به بخش خصوصي در حال بررسي است و پس از دست يابي به نتايج نهايي مي توان در اين زمينه تصميم گيري کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، سيدمهدي تقوي افزود: به منظور واگذاري شبکه تاکسي بي سيم سازمان به بخش خصوصي اطلاعات و آمار مربوط به 10شهر کشور که شبکه تاکسي بي سيم را به بخش خصوصي واگذار کرده اند، جمع آوري شده و در حال بررسي بيشتر مي باشد.

وي با اشاره به اينکه تصدي گري شبکه تاکسي بي سيم هزينه هاي زيادي را به سازمان تحميل مي کند، اضافه کرد: سرانه ماهانه هر تاکسيران فعال در شبکه تاکسي بي سيم 20ميليون ريال است در حالي که درآمدزايي اين شبکه براي سازمان به ازاء هر تاکسيران در هر ماه فقط10ميليون ريال ميباشد.

معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: اين آمارها نشان مي دهد که تصدي گري شبکه تاکسي بي سيم توسط سازمان منطقي نيست و با واگذاري آن به بخش خصوصي ضمن ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان مي توانيم بار مالي که به سازمان تحميل مي شود را کاهش دهيم.

تقوي تصريح کرد: شرايط واگذاري شبکه تاکسي بي سيم به بخش خصوصي در حال بررسي است و پس از دست يابي به نتايج نهايي مي توان در اين زمينه تصميم گيري کرد.

وي خاطرنشان کرد: با برنامه ريزي مناسب مي توان نه تنها براي اين حوزه يارانه پرداخت نکرد بلکه مي توان شبکه تاکسي بي سيم را به سوددهي رساند.

معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اظهار کرد: يکي از اقداماتي بسيار مطلوبي که در يک ماه اخير توسط معاونت اجرايي سازمان انجام شد، جايگزين کردن سيستم موبايل کنترل  به جاي سيستم بي سيم است. که اين امر مقدمه اي بر امر واگذاري خواهد بود.

تقوي يادآور شد: واگذاري شبکه تاکسي بيسيم ميتواند موجبات افزايش کيفيت ارائه خدمات به شهروندان را نيز به همراه داشته باشد.

 

تصاویر مرتبط