یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

حداد، مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

صدور بيش از 200 پروانه بهره‌برداري در سازمان تاکسيراني قزوين

حداد، مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: در دو ماهه گذشته 223 پروانه بهره برداري در اين سازمان صادر شد که از اين تعداد 99پروانه بهره برداري در خردادماه و 124 پروانه بهره برداري در تيرماه سال جاري صادر شده است.

 

به گزارش وابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عباس حداد افزود: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاکسي مجوزي است که پس از طي مراحل مختلف براي مدت معين و در روز و سرويس مشخص و زمان و مکان معين توسط اين سازمان صادر مي شود.

وي با اشاره به مراحل مختلف صدور پروانه تاکسيراني ادامه داد: ثبت نام از متقاضي، امتحان ورودي مطابق با مفاد دستورالعمل امتحان که به تصويب شهرداري رسيده است، تحقيق در مورد صلاحيت اخلاقي و اجتماعي متقاضي، مصاحبه حضوري و صدور پروانه تاکسيراني مطابق مقررات موضوعه توسط سازمان تاكسيراني و در قبال گواهينامه معتبر رانندگي از مراحل صدور پروانه تاکسيراني است.

 

مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: تعداد پروانه تاکسيراني از امتياز سرويس هاي تاکسي شهري در هر شهر، با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي ترافيک  توسط شهرداري تعيين مي شود.

 

حداد تصريح کرد: مدت اعتبار پروانه تاکسيراني دو سال است که در صورت دارابودن شرايط، هربار تمديد آن براي دو سال ديگر توسط سازمان تاكسيراني مجاز است.

 

وي با اشاره به شرايط لازم براي دريافت پروانه تاکسيراني گفت: داشتن حداقل23سال سن، داشتن حداقل گواهي پايان دوره ابتدايي يا گواهي نهضت سوادآموزي معادل آن براي افرادي که کمتر از 50سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن براي افراد داراي بيش از 50سال سن، داشتن برگ پايان خدمت و يا معافيت از خدمت وظيفه عمومي  از جمله شرايط مورد نياز براي دريافت پروانه تاکسيراني است.

 

مسئول صدور پروانه سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بيان کرد: داراربودن گواهينامه معتبر رانندگي اتومبيل ( ب2 )، داشتن تأهل، تابعيت جمهوري اسلامي، نداشتن سوء پيشينه و عدم اشتهار به فساد اخلاقي از ديگر شرايطي است که مدنظر قرار مي گيرد.

 

حداد خاطرنشان کرد: ارائه گواهي صحت بدني و فکري و عدم اعتياد به موادمخدر ومشروبات الکلي، محروم نبودن از حقوق اجتماعي يا اشتغال به رانندگي از طرف مراجع ذي صلاح، التزام به رعايت شئون اسلامي و نداشتن شغل ديگر نيز براي صدور پروانه تاکسيراني موردنياز است.

وي يادآور شد: براساس اين شاخص‌ها و ملاک‌ها در دوماهه گذشته 223 پروانه بهره برداري در اين سازمان صادر شده که از اين تعداد 99مورد مربوط به خردادماه و 124 مورد مربوط به تيرماه سال جاري است.

 

تصاویر مرتبط