یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

تقوي، معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

بازديد از جايگاه‌هاي CNG شهرهاي اردبيل و مراغه صورت گرفت

تقوي، معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: به منظور تحليل حساسيت و تعيين زمان و مسير مناسب براي واگذاري جايگاه‌ها به بخش خصوصي از جايگاه‌هاي سي ان جي شهرهاي اردبيل و مراغه بازديد به عمل آمد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، سيدمهدي تقوي افزود: با توجه به تجربه ناموفق حاصل از واگذاري جايگاه‌ها به بخش خصوصي در سال‌هاي قبل، مقرر شد تا از تجارب موفق واگذاري در سطح کشور استفاده کنيم، بنابراين بازديد از جايگاه هاي CNG شهرهاي اردبيل و مراغه با توجه به موفقيت چند ساله در اين زمينه توانست تأثيرات مثبتي در تحليل اطلاعات و آمار و همچنين تشخيص نقاط قوت و ضعف مبحث واگذاري در اختيار ما قرار دهد.

وي اضافه کرد: با توجه به اينکه يکي از دستور کارهاي سال جاري اين سازمان بررسي دقيق شرايط واگذاري جايگاه هاي سي‌ان‌جي است، لذا بازديدهاي برون شهري براي استفاده از تجربيات ساير شهرها لازم و ضروري مي‌باشد.

معاون برنامه‌ريزي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: در اين راستا پس از بررسي هاي انجام شده با توجه به تعداد جايگاه‌هاي موجود در شهرهاي اردبيل و مراغه و سابقه واگذاري چندساله آنها برآن شديم تا با بازيد از اين شهرها از تجربيات آنان در واگذاري جايگاه ها بهره مند شويم.

تقوي تصريح کرد: پس از بازديدها با تعيين چند شاخص ارزيابي مناسب از جمله قيمت تمام شده هر مترمکعب گاز و همچنين سرانه هزينه هاي عمومي براي هر مترمکعب، توانستيم سازمان تاکسيراني قزوين را با سازمان تاکسيراني شهرهاي اردبيل و مراغه از نظر جايگاههاي CNG  مقايسه کنيم، که نتايج حاصل در تصميم گيري‌هاي  آينده سازمان اثر گذار خواهد بود.

وي خاطرنشان کرد: شهرهاي اردبيل و مراغه سابقه بيشتري در واگذاري جايگاه هاي CNG به بخش خصوصي دارند و نتايج حاصل از تحقيق و تحليل اطلاعات نيز به اين موضوع اذعان دارد که آنها توانسته اند خود را از تصدي گري دور کرده و به وظايف اصلي و سازماني خود که نظارت عاليه است، بپردازند .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط