سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

عبدي، مسئول واحد ورزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

حضور فرزندان تاکسيرانان قزوين در کلاس آموزشي فوتبال

مرتضي عبدي، مسئول واحد ورزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: فرزندان تاکسيرانان در ايام تعطيلات تابستان در کلاس آموزشي فوتبال حضور پيدا کرده اند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، مرتضي عبدي افزود: به منظور پر کردن اوقات فراغت فرزندان تاکسيرانان فعال در اين سازمان کلاس هاي ورزشي براي آنان در نظر گفته شده است.

وي عنوان کرد: فرزندان تاکسيرانان مي توانند در ايام تعطيلات تابستان در کلاس هاي آموزشي ورزشي در رشته فوتبال حضور پيدا کنند.

مسئول واحد ورزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: در حال حاضر 86 نفر از فرزندان تاکسيرانان در کلاس آموزشي فوتبال ثبت نام کرده و در اين کلاس ها حضور مي يابند.

عبدي خاطرنشان کرد: 50 درصد هزينه هاي اين کلاس ها برعهده سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين بوده و 50 درصد باقي مانده توسط داوطلبان حضور در اين کلاس ها پرداخت مي شود.

وي يادآور شد: اين کلاس ها  فعاليت خود را از ابتداي تابستان سال جاري آغاز کرده اند.

 

تصاویر مرتبط