شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

ارائه خدمات رفاهي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين به تاکسيرانان

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خدمات رفاهي به تاکسيرانان ارائه مي‌دهد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: اين سازمان همواره سعي کرده با برقراري تعامل مطلوب با ارگان‌ها و سازمان هاي ديگر خدمات رفاهي موردنياز تاکسيرانان را براي آنان فراهم کند.

وي عنوان کرد: در اين راستا يکي از اقدامات سازمان عقد قرارداد تفاهم با اصنافي است که براي ارائه خدمات رفاهي با شرايط ويژه آماده همکاري با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين هستند.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: تاکنون اصنافي از قبيل فرش فروشي، پکيج و رادياتور و لوازم خانگي به اين سازمان مراجعه کرده و آمادگي خود را براي همکاري اعلام کرده اند.

زندپور يادآور شد: به منظور ارائه خدمات رفاهي مطلوب به تاکسيرانان از اصنافي که آمادگي لازم براي همکاري با اين سازمان را دارند، تقاضا مي شود به سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مراجعه کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط