شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

مرادي، مسئول آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسيرانان براي ادامه تحصيل به تاکسيراني قزوين مراجعه کنند

حسين مرادي، مسئول واحد آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيرانان علاقمند به ادامه تحصيل در رشته تاکسيراني دانشگاه علمي کاربردي شهرداري قزوين در اسرع وقت براي معرفي به دانشگاه به واحد آموزش اين سازمان مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، حسين مرادي افزود:  با توجه به شرايط ويژه‌اي که براي ادامه تحصيل تاکسيرانان در رشته تاکسيراني دانشگاه علمي کاربردي شهرداري قزوين در نظر گرفته شده است، تاکسيرانان مي توانند براي معرفي به دانشگاه و انجام ثبت نام به واحد آموزش سازمان مراجعه کنند.

وي عنوان کرد: از مجموع هزينه هاي تحصيل در رشته تاکسيراني دانشگاه علمي کاربردي شهرداري قزوين 30 درصد توسط سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، 20 درصد توسط شهرداري و 50 درصد نيز توسط تاکسيرانان پرداخت مي شود.

مسئول واحد آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: اين سازمان براي تاکسيراناني که در رشته تاکسيراني ادامه تحصيل دهند، تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته است.

مرادي يادآور شد: تاکسيرانان براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانند به واحد آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مراجعه کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط