یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

دربندي‌زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

ممنوعيت ادامه همکاري تاکسيرانان غيرفعال با شبکه تاکسي بي‌سيم قزوين

عبدالعلي دربندي زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيرانان غيرفعال شبکه تاکسي بي سيم مجاز به ادامه همکاري با اين سازمان نيستند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: هر يک از تاکسيرانان شبکه تاکسي بي سيم بايد هر ماه حداقل 300سرويس دهي داشته باشند.

وي عنوان کرد: در صورتي که تاکسيرانان حداقل سرويس دهي در نظر گرفته شده در هر ماه را انجام ندهند در ليست تاکسيرانان غيرفعال قرار گرفته و نمي توانند به همکاري خود با شبکه تاکسي بي سيم ادامه دهند.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به نقش رعايت مسائل اخلاقي و ضوابط سازمان در ادامه همکاري تاکسيرانان شبکه تاکسي بي سيم تصريح کرد: به رانندگاني که از لحاظ اخلاقي همکاري لازم را با شبکه تاکسي بي سيم نداشته باشند و قوانين را رعايت نکنند نيز اعلام عدم همکاري شده و از نيروهاي جديد براي خدمات دهي به شهروندان استفاده مي شود.

دربندي زاده يادآور شد: شهروندان محترم قزويني مي توانند براي استفاده از خدمات شبکه تاکسي بي سيم با شماره 133 تماس برقرار کنند.

 

تصاویر مرتبط