یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

مرادي، مسئول واحد آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

برگزاري دومين کارگاه آموزشي ويژه تاکسيرانان قزوين

حسين مرادي، مسئول واحد آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: دومين کارگاه آموزشي ويژه تاکسيرانان در سال جاري با محوريت مباحث فرهنگي و با حضور 140 نفر از تاکسيرانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ حسين مرادي افزود: موضوعات مطرح شده در دومين کارگاه آموزشي ويژه تاکسيرانان در سال جاري شامل مباحث فرهنگي، شکايات، قوانين راهنمايي و رانندگي، اطفاي حريق و جريمه ارشادي بود.

وي عنوان کرد: با توجه به اينکه دغدغه رهبر معظم انقلاب در سال هاي اخير مباحث فرهنگي است و ايشان تأکيد زيادي روي اين موضوعات دارند، سازمان تاکسيراني نيز در اين راستا برنامه هاي متنوعي را به صورت مستمر برگزار مي کند.

مسئول واحد آموزش سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تصريح کرد: يکي از فرصت هاي مناسبي که مي توان در مورد موضوعات فرهنگي با تاکسيرانان صحبت کرد، کارگاه هاي آموزشي است که با فواصل زماني براي آنان برگزار مي شود بنابراين اين فرصت را مغتنم شمرده و سعي داريم سطح فرهنگي تاکسيرانان را بيش از اين ارتقاء دهيم.

مرادي با اشاره به سازمان هايي که در برگزاري اين کارگاه آموزشي با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين همکاري کردند، گفت: سازمان هاي آتش نشاني و راهنمايي و رانندگي در برگزاري اين کارگاه آموزشي همکاري خوبي داشتند و کمال قدرداني را از مسئولان و کارشناسان اين سازمان ها داريم.

وي يادآور شد: در صورتي که تعداد شرکت کنندگان در کارگاه آموزشي ويژه تاکسيرانان به حدنصاب مدنظر سازمان برسد، اين کارگاه به صورت ماهانه برگزار مي شود.

 

تصاویر مرتبط