دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

دربندي‌زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

صدور 500 مجوز هوشمند حمل و نقل بار و مسافر در قزوين

عبدالعلي دربندي‌زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: از ابتداي بهره برداري از مجوزهاي هوشمند حمل و نقل بار و مسافر تاکنون حدود 500مجوز هوشمند براي تاکسيرانان و وانت داران تحت نظارت اين سازمان صادر شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده افزود: بهره برداري از مجوز هوشمند حمل و نقل بار و مسافر يکي از اقدامات سال جاري اين سازمان بود.

وي با اشاره به مزاياي استفاده از مجوزهاي هوشمند افزود: استفاده از اين مجوزهاي جديد انجام بسياري از امور را براي تاکسيرانان آسان مي‌کند.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: اين مجوزها مقدمه‌اي براي راه‌اندازي و استفاده از قابليت‌هاي نرم‌افزار تاکسيراني است که اميدواريم با فراهم شدن بستر لازم تاکسيرانان بتوانند از تمام قابليت‌هاي اين مجوزها بهره‌مند شوند.

دربندي زاده تصريح کرد: از ابتداي بهره برداري از مجوزهاي هوشمند حمل و نقل بار و مسافر تاکنون حدود 500مجوز هوشمند براي تاکسيرانان و وانت داران تحت نظارت اين سازمان صادر شده است.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: اين سازمان با بکارگيري پرسنل و تاکسيرانان خدوم همواره سعي دارد بهترين خدمات را به شهروندان ارائه دهد که اميدواريم در اين راستا عملکرد موفقي داشته باشيم.

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط