یکشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

دربندي زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبر داد؛

پرداخت حق کميسيون 25درصدي از كرايه پايه از سوي رانندگان تاکسي بي‌سيم

عبدالعلي دربندي‌زاده، سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: رانندگان شبکه تاکسي بي سيم از اين پس به جاي پرداخت حق عضويت، حق کميسيون 25درصدي از كرايه پايه پرداخت مي‌کنند.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ عبدالعلي دربندي زاده افزود: از سال92 تاکنون از رانندگان فعال در شبکه تاکسي بي سيم حق عضويت دريافت مي شد اما در سال جاري براساس قوانين حاکم در شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) عمل مي‌شود.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين اضافه کرد: بر اين اساس رانندگان فعال در شبکه تاکسي بي سيم نيز مانند رانندگان فعال در شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) بايد درصد کميسيون پرداخت کنند.

دربندي زاده عنوان کرد: 25 درصد عدد پايه نرخ کرايه كه توسط كارشناسان سازمان تصميم گيري و به تصويب هيات مديره، شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر قزوين رسيده و ابلاغ مي شود به عنوان درصد کميسيون شبکه تاکسي بي سيم در نظر گرفته شده است.

وي تصريح کرد: نرخ کرايه شرکت هاي حمل و نقل درون شهري در کميسيون تلفيق تا 3کيلومتر چهار هزار تومان تأييد شده است و مازاد برآن به ازاي هر کيلومتر 500تومان افزايش مي يابد.

سرپرست سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين با اشاره به مبلغ حق عضويت شبکه تاکسي بي سيم در سال هاي گذشته خاطرنشان کرد: مبلغ حق عضويت رانندگان فعال در شبکه تاکسي بي سيم به صورت ماهانه در سال 92، 60هزار تومان و در سال93 نيز 90هزار تومان بود.

دربندي زاده يادآور شد: پس از ابلاغ نرخ کرايه ها از سوي شوراي اسلامي شهر قزوين دريافت حق کميسيون 25 درصدي از رانندگان شبکه تاکسي بي سيم قابل اجراست.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط