پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۹

برندگان مسابقه بزرگ نامه اي به شهدا معرفي شدند

بدنبال برگزاري مسابقه بزرگ نامه نويسي باعنوان " نامه اي به شهدا" که همزمان باآغازهفته دفاع مقدس ازسوي بسيج انصارالمهدي "عج" سازمان تاکسيراني قزوين برگزارشده بود،تمامي شرکت کنندگان دراين مسابقه بعنوان برندگان آن انتخاب ومعرفي شدند.غلامرضا ابراهيمي ،فرمانده بسيج انصارالمهدي "عج" بابيان خبرفوق افزود: درتمامي نامه ها عطرشهادت به مشام مي رسيد وانتخاب يک ياچند دل نوشته بعنوان نوشته هاي برترکاري سهل وآساني نبود وبرهمين اساس برگزارکنندگان اين مسابقه ،تمامي شرکت کنندگان رابعنوان خالقان برترونويسندگان ممتازمعرفي وازآنان تجليل کرد .

وي درپايان گفت:جهت بهره مندي تاکسيرانان ،تاکسيداران ،مديران ورانندگان شرکتهاي حمل ونقل بارومسافردرون شهري مجموعه اين نامه هاتادهه مبارک فجردرقالب کتابي چاپ وبصورت رايگان بين علاقمندان توزيع خواهدشد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط