یکشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين برگزار شد

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در بخش تاکسيرانان و تاکسيداران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛ اسماعيل زندپور افزود: در اين دوره از انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين آقاي محمدمهدي نريماني با 140 رأي توانست بيشترين تعداد آراء را به خود اختصاص دهد.

وي اضافه کرد: مهدي افشاري در اين دوره از انتخابات هيئت انضباطي 132رأي و نصرت صادقي پور نيز 69 رأي کسب کرد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: به اين ترتيب آقاي نريماني با کسب حداکثر آراء به عنوان نماينده تاکسيرانان و تاکسيداران به مدت دو سال به عضويت  هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين درآمد.

زندپور تصريح کرد: اين انتخاب پس از ابلاغ مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين قابليت اجرا دارد.

وي با اشاره به عدم برگزاري انتخابات هيئت انضباطي در بخش مديران شرکت‌هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) گفت: باتوجه به اينکه تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات هيئت انضباطي در بخش مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري بيشتر از يک نفر نبود، مدت ثبت نام در اين انتخابات تمديد شد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) تا تاريخ 6خردادماه روز چهارشنبه هفته جاري فرصت دارند آمادگي خود را براي کانديداتوري انتخابات هيئت انضباطي اعلام کنند.

زندپور يادآور شد: در صورتي که تا تاريخ اعلام شده هيچ يک از مديران شرکت هاي حمل و نقل درون شهري براي کانديداتوري انتخابات هيئت انضباطي اعلام آمادگي نکنند، آقاي محمد زرکلامي که در دوره اول ثبت نام کرده بود، فعاليت خود را به عنوان نماينده شرکت هاي حمل و نقل درون شهري(آژانس ها) در هيئت انضباطي سازمان آغاز مي کند.

 

تصاویر مرتبط