چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

پويا، مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خبرداد؛

تشديد نظارت بر عملکرد تاکسيرانان فعال در خطوط تاکسيراني قزوين

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: نظارت بر عملکرد تاکسيرانان فعال در خطوط تاکسيراني با افزايش کانکس هاي بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تشديد مي شود.

 به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين؛محمد پويا افزود: يکي از اقداماتي که از سال گذشته در سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين آغاز شده استقرار کانکس هاي بازرسي در نقاط پرتردد سطح شهر قزوين است.

وي اضافه کرد: مأموران بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در اين کانکس ها مستقر شده است، ضمن نظارت بر عملکرد خطوط تاکسيراني تحت نظارت سازمان آماده دريافت گزارشات، پيشنهادات و شکايات شهروندان در خصوص نحوه ارائه خدمات سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين هستند.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد: مأمور بازرسي مستقر در کانکس بازار قزوين وظيفه نظارت بر خطوط تاکسيراني بازار-غياث آباد و  بازار-کوثر و مينودر را برعهده دارد.

پويا تصريح کرد: در حال راه اندازي کانکس بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين در ميدان آزادي هستيم که مأمور مستقر در اين کانکس نيز وظيفه نظارت بر عملکرد خطوط تاکسيراني آزادي- کوثر ومينودر، آزادي- خيابان دانشگاه، آزادي –دوراه همدان، آزادي-خيابان راه آهن و آزادي- ميدان22بهمن را برعهده مي گيرد.

وي خاطرنشان کرد: هدف از استقرار کانکس هاي بازرسي در نقاط مختلف سطح شهر قزوين افزايش نظارت بر عملکرد تاکسيرانان فعال در خطوط تاکسيراني سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين است.

مسئول بازرسي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين يادآور شد: از شهروندان نيز انتظار مي رود با ارائه گزارشات و پيشنهادات خود از طريق اين کانکس هاي بازرسي و يا شماره تماس 33848 در راستاي ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مطلوب با سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين همکاري کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط