چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

زندپور، سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

تاکسيرانان دقت بيشتري در انتخاب عضو هيئت انضباطي سازمان داشته باشند

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تاکسيرانان دقت بيشتري در انتخاب عضو هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين داشته باشند

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، اسماعيل زندپور افزود: يکي از اقداماتي که در راستاي برگزاري هرچه باشکوه تر انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين انجام مي شود تبليغات کانديداهاي اين انتخابات است.

وي اضافه کرد: جهت آشنايي هرچه بيشتر تاکسيرانان با کانديداهاي انتخابات هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تبليغات گسترده اي در سطح شهر قزوين انجام شده است.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عنوان کرد:  از تاکسيرانان انتظار مي رود دقت بيشتري در انتخاب کانديداي موردنظر خود داشته باشند تا فردي اصلح را براي عضويت در هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين انتخاب کنند.

زندپور تصريح کرد: فردي که به عنوان نماينده تاکسيرانان و تاکسيداران در هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين عضو مي شود مي تواند مسائل و موضوعات مرتبط با قشر تاکسيران را به مسئولان به ويژه مديران مجموعه مديريت شهري منتقل کند.

وي گفت: بنابراين انتخاب فردي اصلح براي فعاليت در هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين مي تواند نقش مهمي در انعکاس مسائل و مشکلات قشر تاکسيران به مسئولان مجموعه مديريت شهري داشته باشد.

سخنگوي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: براساس مادهآئين نامه اجرايي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، تاکسيرانان و تاکسيداران مي توانند يک نفر نماينده در هيئت انضباطي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين داشته باشند.

زندپور يادآور شد: برگزاري انتخابات فرصت مناسبي است تا اصلح ترين فرد از بين تاکسيداران و تاکسيرانان براي عضويت در هيئت انضباطي سازمان انتخاب شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط